Navigate / search

Kulturelt Samråd

Kulturelt Samråd er skabt af foreninger i Thisted Kommune for at være paraplyorganisation for kulturelle foreninger i kommunen, der kan tilslutte sig formål og vedtægter

 • Hvad er KS?

  Kulturelt Samråd er en paraplyorganisation for kulturelle foreninger og institutioner i Thisted Kommune.
  Som medlem får din forening bl.a. adgang til:
  - Aktivitetskalender, hvor medlemmer koordinerer arrangementer
  - Arrangementer der lægges på Thy 360 optræder samtidigt på denne hjemmeside

 • Formålet med KS

  - Skabe et aktivt og godt kulturliv i Thy
  - Være medlemmernes talerør overfor kommunen
  - Koordinere medlemmernes aktiviteter og arrangementer
  - Synliggøre aktiviteter
  - Rådgive og støtte medlemmerne

 • Opgaver

  - Rådgive, informere og inspirere foreninger og institutioner
  - Skabe netværk mellem foreninger, institutioner og kommunen
  - Bistå ved oprettelse af nye foreninger
  - Arrangere temamøder
  - Skabe samarbejde med andre organisationer indenfor kulturområder, nationalt og internationalt

Opfordring til medlemmerne!

Til medlemmer af Kulturelt Samråd i Thisted kommune.

Bestyrelsen for KS har tidligere viderebragt en opfordring fra Thisted kommune om at deltage aktivt i afholdelsen af ”no\\art”. Denne invitation er lagt på KS´ hjemmeside og sendt som mail til medlemmerne.

I KS´ bestyrelse vil vi gerne endnu engang opfordre jer til at deltage.

Vi er bekendt med at en håndfuld foreninger har givet positivt tilsagn om medvirken, men vi tror der er flere, som har noget at bidrage med.

Derfor inviterer KS i samarbejde med kulturkonsulent Jennifer Strohmeier, Thisted kommune – til et infomøde og et første planlægningsmøde torsdag den 28.04. kl. 19.00 i Asylgade 22, lokale 4.

Vi beder derfor om tilmelding til mødet på mail til Poul Erik Skov: pehelshage@gmail.com inden den 21.04.

Bedste hilsner fra Bestyrelsen fra Kulturelt Samråd i Thisted, Poul Erik Skov, fmd.

Klik på billedet og læs mere om no\\art
Nordic 03

Årets amatørkommune 2016 skal kåres

Logoroed 500

For at sætte positivt fokus på de kommuner der skaber de bedste vilkår for amatørkulturen, uddeler DATS – landsforeningen for dramatisk virksomhed og AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd igen prisen ”Årets AmatørKulturKommune.” Prisen uddeles til et stort awardshow i forbindelse med Kulturmødet på Mors 2016.

Prisen for Årets AmatørKulturKommune gives til den kommune, der via en ekstraordinær indsats arbejder for at forbedre og forny amatørkulturens udfoldelsesmuligheder og levevilkår lokalt. En kommune kan f.eks. indstilles for at skabe gode rammer for amatørmusikken eller -teatret, for at have en nytænkende politik på amatørkulturområdet, eller for at have lavet et nyt banebrydende projekt. Det kan også være for noget helt fjerde, som kan skabe inspiration andre steder – alle forslag er velkomne. Som en særlig bonus udlodder DATS og AKKS en præmie på 8000 kroner til de personer eller foreninger, som har indstillet den endelige vinderkommune.

Læs mere

Kulturfagsstrategi

innovathy-logo

Kulturelt Samråd har lovet at viderebringe denne nyhed:

Kære Kulturaktører

I december 2015 blev det politisk godkendt, at der udvikles en kulturfagsstrategi til afprøvning i skoleåret 2016/ 2017.

Kulturtjeneste Thy har derfor påbegyndt arbejdet med at formulere version 1, der skal være klar til skolernes planlægning i april. Kulturfagsstrategien skal bygge på den lokale genrediversitet og den stedsspecifikke kulturarv, der kendetegner området Thy, og derfor har vi brug for jeres bidrag:)

Vi inviterer alle interesserede med i processen og indkalder hermed til stormøde i Plantagehuset i Thisted torsdag d. 3 marts kl. 10-12.

Vi håber selvfølgelig, at I har lyst og mulighed for at komme – og så må I meget gerne dele invitationen med jeres netværk.

Læs mere