Campus 10

Campus 10 er et 10. klasses tilbud i uddannelsesområdet mellem STX, HHX, HTX, SOSU skolen og de tekniske samt merkantile erhvervsuddannelser i Thisted.

Campus 10 er et 10. klasses tilbud i uddannelsesområdet mellem det almene gymnasium (STX), handelsgymnasiet (HHX), teknisk gymnasium (HTX), SOSU skolen og de tekniske samt merkantile erhvervsuddannelser i Thisted. Campus 10 er et alment 10. klasses tilbud i folkeskole regi og to forskellige tilbud om 10. klasse med en Erhvervsskole profil. Disse tilbud er kommet i stand gennem et enestående samarbejde mellem Thisted kommune, SOSU skolen og EUC Nordvest.

EUD10

Med EUD 10 får eleven en 10. klasse med en praktisk vinkel. Der er 6 ugers brobygning i forskellige afdelinger samt 6 ugers events fordelt på 4 gange om året. I disse temauger følger eleverne ikke deres almindelige skema men deltager i stedet i en event, hvor de forskellige uddannelsestilbud på SOSU skolen og på EUC Nordvest repræsenteres.

Kombi10

Med Kombi 10 får eleven en uddannelse under 20/20 modellen. På 40 uger får eleven en 10. klasse på højt niveau samtidig med grundforløb 1 på en valgt erhvervsuddannelse. Uddannelsen er også adgangsgivende til et grundforløb 2 på en EUX, da eleven får dansk, engelsk og samfundsfag på gymnasialt niveau. Lærerkræfterne leveres af både SOSU skolen, HG og EUC Nordvest.

Kontortider
Mandag - torsdag fra kl. 7.30-15.30 
Fredag fra kl. 7.30-14.00 

Oplysninger

Kronborgvej 113A,
7700 Thisted
http://campus10.dk
Navn: Thomas Frost
E-mail: tfa@thisted.dk
Telefon: 9917 3110

Beskæftigelser

  • Undervisning
Campus 10