Egnshistorisk Forening for Sydthy

Egnshistorisk forening for Sydthy blev stiftet i 1984 og har nu ca. 750 medlemmer. Foreningen udgiver “Sydthy Årbog”, der udkommer hvert år i november. Desuden arrangerer foreningen udflugter til historisk interessante steder og deltager i foredragsarrangementer. Foreningen har et vigtigt net af sognerepræsentanter, fortegnelse herover kan ses i årbogen.

Kontingent er 130 kr. årligt incl årbog.

Indmeldelse kan ske til formanden eller kassereren: Leo Jensen, Lodbjergvej 25, 7770 Vestervig, tlf. 9794 8388.

Egnshistorisk Forening for Sydthy
Ullerupvej 5
7760 Hurup
Telefon: 97953165
E-mail: eigil.andersen@karby.dk

Formand:
Eigil T. Andersen
Ullerupvej 5
7760 Hurup
Telefon: 9795 3165
E-Mail: eigil.andersen@karby.dk

Kontaktperson:
Rita S. Christensen
Gyvelvænget 2
7755 Bedsted
Telefon: 9794 5072
E-Mail: ritc@thisted.dk

Oplysninger

Gyvelvænget 2,
7755 Bedsted

Navn: Rita S. Christensen
E-mail: ritc@thisted.dk
Telefon: 9794 5072

Beskæftigelser

  • Kulturhistorie
  • Kulturaktivitet
Egnshistorisk Forening for Sydthy