Foreningen NORDEN

Lokalafdelingen dækker Thisted Kommune. Thisted-afdelingen blev oprindelig stiftet 1937 og er senere fusioneret med Sydthy-afdelingen.

Foreningen Norden inspirerer til og deltager aktivt i venskabsbysamarbejde. Verdens første venskabsbyaftale blev indgået 1939 mellem Thisted og Uddevalla i Sverige. I dag er Thisted med i en nordisk venskabsbyring med Uddevalla i Sverige, Skien i Norge, Loimaa i Finland og Mosfellsbær i Island. Thisteds venskabsbyarbejde administreres af en lokalkomité, bestående af repræsentanter for kommunen og for Foreningen Norden. Venskabsbysamarbejdets to hovedhjørnestene er venskabsbystævner og ungdomskurser.

Lokalafdelingen arrangerer lokalt møder og foredrag om nordiske emner i samarbejde med andre foreninger og med oplysningsforbund, ligesom foreningen bakker op om nordiske musikarrangementer. Lokalafdelingen deltager i de årlige skumringsarrangementer på bibliotekerne.

Lokalafdelingen bestyrer et legat, som giver støtte til udveksling med de øvrige nordiske lande og til studieture m.v.

Program for Foreningen Norden2014-15

Hvis du vil vide mere kan du kontakte bestyrelsen.

Formand:
Nora Hornstrup
Brendhøjvej 2, Todbøl
7700 Thisted
Telefon: 97937390
Mail: hornstrup-online@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.foreningen-norden.dk

Oplysninger

Brendhøjvej 2, Todbøl,
7700 Thisted
http://foreningen-norden.dk
Navn: Villy Dall
E-mail: villy.dall@nordjyske.dk
Telefon: 9793 7390

Beskæftigelser

  • Forening
  • Kulturaktivitet
Foreningen NORDEN