Foreningen NORDEN

Lokalafdelingen dækker Thisted Kommune. Thisted-afdelingen blev oprindelig stiftet 1937 og er senere fusioneret med Sydthy-afdelingen.

Foreningen Norden inspirerer til og deltager aktivt i venskabsbysamarbejde. Verdens første venskabsbyaftale blev indgået 1939 mellem Thisted og Uddevalla i Sverige. I dag er Thisted med i en nordisk venskabsbyring med Uddevalla i Sverige, Skien i Norge, Loimaa i Finland og Mosfellsbær i Island. Thisteds venskabsbyarbejde administreres af en lokalkomité, bestående af repræsentanter for kommunen og for Foreningen Norden. Venskabsbysamarbejdets to hovedhjørnestene er venskabsbystævner og ungdomslejr.

Foreningen Norden har til formål at styrke og udvikle det nordiske samarbejde erhvervsmæssig men især udvikle det nordiske samarbejde med afsæt i det folkelige , det historiske hvor de nordiske lande har haft en over 1000 års sammenhold  og udviklet vore samfund så de ligne hinanden, men dog forskellige. Dermed står de nordiske kerneværdier stærke med tillid, folkestyre og  åbenhed. Det kulturelle er også en væsentlig del af samarbejdet, hvor kunstnere kan udveksle forskellige kunstudtryk.

 

Historien fylder meget. Foreningen Norden har i 2019 fejret 100 år jubilæum og det er fejret.

 Vi vil fejre at vise mænd og kvinder tænkte fred og dannede forening med det formål at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde med udgangspunkt i fælles værdier med sprog, kultur, folkestyre og samfund.

Det skal ses i lyset af et Europa i kaos efter våbenlarm i en ond og grum krig.

Norden er noget andet

Det nordiske samarbejde har lige siden fejret succeser  – noget, som internationalt bliver set på med stor anerkendelse. Ved flere lejligheder har foreningen været med, bl.a. i krigsårene at yde Finland og Norge humanitært bistand.

som folkelig organisation var vi aktive i etablering af Nordiske Råd og Nordisk Ministerråd, hvis resultat bland andet et fælles nordisk arbejdsmarked og Pasunion.

Foreningen har to gange været indstillet til Nobels Fredpris.

 

At det er en a-politisk forening, at vi arbejde for fredelig sameksistens mellem folk. Foreningen Norden er det folkelige  og har dermed være med til at påvirke oprettelsen af Nordisk Råd og senere Nordisk Ministerråd, som resulterede i nordiske pasunion  og et fælles nordisk arbejdsmarked.

Det er også af stor betydningen at Foreningen Thisted og Foreningen Norden Uddevalla, Sverige dannede Norden, ja måske verdens første Venskabskæde i 1939 med motto ”Fra hjem til hjem skal båndene knyttes”. Der blev lagt vægt på de fælles nordiske værdier. I dag er der stadig Venskabsbysamarbejde og stadig med afsæt i de nordiske værdier. Der udveksles skolebørn og der er konference hvert andet år i kommunalt regi og hvor Foreningen Norden er involveret.

 

Lokalafdelingen arrangerer lokalt møder og foredrag om nordiske emner i samarbejde med andre foreninger og med oplysningsforbund, ligesom foreningen bakker op om nordiske musikarrangementer. Lokalafdelingen deltager i de årlige skumringsarrangementer på bibliotekerne.

Lokalafdelingen bestyrer et legat, som giver støtte til udveksling med de øvrige nordiske lande og til studieture m.v.

 

Hvis du vil vide mere kan du kontakte bestyrelsen.

Formand:
Nora Hornstrup
Brendhøjvej 3, Todbøl
7700 Thisted
Telefon: 40737430
Mail: norahhornstrup@gmail.com
Hjemmeside: www.foreningen-norden.dk

Oplysninger

Bredhøjvej 3,
7700 Thisted
http://foreningen-norden.dk
Navn: Nora Hornstrup
E-mail: norahhornstrup@gmail.com
Telefon: 40737430

Beskæftigelser

  • Foredrag
  • Forening
  • Foto
  • Kulturaktivitet
  • Kulturhistorie
  • Kunst
  • Netværk
  • Oplysningsforbund
  • Sang
  • Skole
Foreningen NORDEN
Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer