Fyrspillene i Sydthy

Fyrspillene i Sydthy er en selvejende institution med hjemsted i Sydthy Kommune. Institutionen er stiftet den 12. juni 1984 på initiativ af arbejdsgruppen omkring fyrspillet i 1984. Institutionen bygger på en medlemskreds og ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.

Det er institutionens formål at opføre egnsspil og andre former for amatørteater i Sydthy Kommune. Institutionen er tilsluttet Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS).

Bestyrelsen kan lade institutionen deltage i andre former for kulturelt samarbejde, såfremt det skønnes at fremme det overordnede formål. Kun generalforsamlingen kan forpligte institutionen økonomisk i forbindelse med andre aktiviteter end amatørteater.

Formand:
Heidi S. Madsen
Viborggaardvej 12, 7760 Hurup
Tel.: 97 95 15 91
Mail: soegaard.sydthy@vip.cybercity.dk

Kontaktperson:
Knud-Ole Henriksen
Mail: til@knudole.dk

Oplysninger

Ydbyvej 45, Gettrup,
7760 Hurup
http://www.fyrspil.dk
Navn: Heidi S. Madsen
E-mail: til@knudole.dk
Telefon: 9795 1591

Beskæftigelser

  • Teater
Fyrspillene i Sydthy