Hanstholm Friskole

Målsætning og Krav

Hanstholm Friskole har nogle målsætninger og værdier, som vi efter bedste evne forsøger at efterleve. For at kunne efterleve disse målsætninger og værdier stiller vi nogle krav til både personale og elever på skolen, på den måde skulle det hele gerne gå op i en højere enhed, så Hanstholm Friskole også i fremtiden kan være et helt fantastisk sted at være for alle parter.

Målsætninger

Hanstholm Friskole har som mål, at være en skole, der er præget af Grundtvigs menneskesyn og Christen Kolds tanker og ideer om undervisning i børneskolen. Det allervigtigste er, at børnene får nogle grundlæggende værdier med sig, som kan danne fundament for deres liv.

I skolen skal barnet lære at være sammen med andre i et forpligtende fællesskab, hvor alle må bidrage med det, de kan, og hvor man så til gengæld får en masse fra de andre. Barnet skal også lære at lytte, tale ordentligt, skrive, læse, regne og forstå andre sprog og kulturer. Derudover skal de kende til vores egen historie, verdenshistorien, gamle kulturers myter, sagn og kristendommen, da der her ligger en gave til senere forståelse af sig selv og verden.

Hanstholm Friskole er – og skal være – en skole med et trygt og overskueligt miljø, hvor alle kender hinanden og kan have det rart med hinanden. Tillid og samarbejde mellem elever, lærere og forældre er en central og nødvendig del af skolens liv. Det forventes, at elever, lærere og forældre engagerer sig i skolen og tager del i de aktiviteter, der har til formål at fremme trivslen og det levende fællesskab i og omkring skolen. Alle har ret til at tage initiativ til aktiviteter. Vi forsøger i skolen at give en personlig, levende undervisning, hvor fortælling, musik, sang, leg, dramatik, idræt og praktisk arbejde vægtes lige så højt som det boglige arbejde, dog uden at det faglige mål tilsidesættes.

IT er en integreret del af undervisningen. Bl.a. bruges interaktive tavler og bærbare PC’ere. Man er også meget velkommen til at medbringe sin egen PC.

Oplysninger

Helshagevej 1,
7730 Hanstholm
http://www.hanstholm-friskole.dk/home/
Navn: Solvej Kappel Thøgersen
E-mail: solvej@hanstholm-friskole.dk
Telefon: 97 96 23 20

Beskæftigelser

  • Friskole
  • Undervisning
Hanstholm Friskole
Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer