Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred

Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred er oprettet i 1903. Foreningen, der har ca. 800 medlemmer, udgiver Historisk Årbog, der er udkommet siden 1906. Herudover arrangerer foreningen historiske udflugter og foredrag.

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til formanden eller kassereren.

Kasser
Rosa Vestergaard
Råstrupvej 1, 7700 Thisted
Telefon: 9793 7349
Mail: rosavestergaard@hotmail.com

Oplysninger

Lyngbyvej 36,
7755 Bedsted

Navn: Jørgen Kjærgaard
E-mail: jkj@km.dk
Telefon: 9794 1200

Beskæftigelser

  • Kulturhistorie
  • Kulturaktivitet
  • Foredrag
Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred
Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer