Landsbygruppen Thy

Vi er paraplyorganisation for alle borgerforeninger mv. i Thisted kommune. Vi har også Kulturforeninger, virksomheder og private personer som medlemmer. Vi er sat i verden for at være talerør for Landdistrikterne overfor Thisted kommune og andre myndigheder. Vi er aktuelt med i flere projekter, fx. Landsbypilotene 2.0 sammen med Landdistriktsrådet på Mors. Vi er også i samarbejde med Thisted kommune ved at uddele 1 million kroner til projekter i landsbyerne. —— Vores bestyrelse: Ole Steen Larsen, Heltborg (formand) , Lars Peter Christensen, Bedsted (Næstformand), Hanne Lindhardt, Hanstholm (Kasserer) – Ernst Breum, Vesløs (Sekretær) – Jeannette Klitgård-Lund, Hundborg (Best.medlem) – LarsHyldahl, Nr. Vorupør (Best.medlem) og Lars Steffensen, Vestervig – og Preben Holler, Klitmøller (begge suppleanter).

Oplysninger

Landevejen 39,
7760 Hurup
https://www.facebook.com/landsbygruppenthy
Navn: Ole Steen Larsen
E-mail: https://www.facebook.com/landsbygruppenthy

Beskæftigelser

  • Kulturhistorie
  • Netværk
Landsbygruppen Thy
Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer