Rytmisk Kor, Thisted

Rytmisk Kor, Thisted, er et blandet kor med 35-40 medlemmer.
Dirigent er Lise Holm Andersen.

Repertoiret er en bred vifte af rytmisk musik inden for mange genrer.

Koret øver mandag aften 19.30 – 21.30 på Thisted Musikskole, Tingstrupvej 17, i perioden ultimo august til primo maj.
Tilmeldingen gælder for et ½ år ad gangen.

Kontingent 500 kr, pr. halvår som betales til kassereren

Man er velkommen til gratis at deltage 2-3 gange i en koraften, inden man beslutter sig for evt. tilmelding

 

Oplysninger

Syrenvej 20,
7730 Thisted
https://www.facebook.com/RytmiskKorThisted
Navn: Søren Lundbye
E-mail: Lundbye@mvb.net
Telefon: 9791 1447/4048 7949

Beskæftigelser

  • Korsang
  • Rytmisk musik
Rytmisk Kor, Thisted