Rytmisk Kor, Thisted

Rytmisk Kor, Thisted, er et blandet kor med 35-40 medlemmer.

Dirigent er Lise Holm Andersen.

Repertoiret er en bred vifte af rytmisk musik både på dansk og engelsk

Koret øver mandag aften 19.00 – 21.00 på Thisted Musikskole, Tingstrupvej 17, i perioden primo september til primo maj.

Tilmeldingen gælder for et ½ år ad gangen.

Kontingent udgør for tiden 200 kr, pr. halvår og fastsættes af bestyrelsen. 

Man er velkommen til gratis at deltage 2-3 gange i en koraften, inden man beslutter sig for evt. tilmelding.

 

Oplysninger

Syrenvej 20,
7700 Thisted
https://www.facebook.com/RytmiskKorThisted
Navn: Søren Lundbye
E-mail: solundbye@gmail.com
Telefon: 9791 1447/4048 7949

Beskæftigelser

  • Korsang
  • Rytmisk musik
Rytmisk Kor, Thisted
Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer