Sønderhå-Hørsted Friskole

Sønderhå-Hørsted Friskole blev oprettet i 1990 og bygger på den Grundtvig-Koldske skoletradition.

Vi tilbyder klasser fra børnehaveklasse til og med 8. klasse.

Nogle af klasserne er samlæst i grupper, hvor undervisningen foregår på forskellige niveauer og hver elev har mulighed for at lære på det stadie, de er på nu.

Vi nyder godt af de små klassekvotienter, der gør differentieret undervisning mulig.

Skolens Grundtvig-Koldske baggrund kommer blandt andet til udtryk ved, at hver morgen indledes med fælles morgensang, fadervor og en god fortælling.

I løbet af året har vi forskellige aktiviteter og fælles arrangementer, der gør det muligt for os at fordybe os i emner på mange måder:
Emneuger
Lejrture
Høstmarked
Teateruger
Udflugter
Hos os er der kort vej fra idé til handling. Både elever og forældre har rig mulighed for at få indflydelse på den hverdag, de har på skolen, hvilket er af stor betydning for børnenes skolegang og trivsel.
Forældrenes engagement smitter af på børnene og er medvirkende til, at vi møder glade og tilfredse børn i hverdagen.

Oplysninger

Legindvej 84,
7752 Snedsted
http://www.sh-friskole.dk
Navn: Truels Velling
E-mail: shf.787033@skolekom.dk
Telefon: 97 93 90 85

Beskæftigelser

  • Friskole
Sønderhå-Hørsted Friskole
Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer