Sydthy Teater- og Musikselskab

Da det efter kommune sammenlægningen i 2007 viste sig umuligt at gennemføre projektet Kulturcenter Thy i Sydthy, besluttede bestyrelsen for Støtteforeningen efter moden overvejelse i november 2012 at ændre foreningens navn og formål. Navnet er nu Sydthy Teater- og Musikselskab og formålet er stadig at bringe kulturelle oplevelser til egnen.

Vi afholder lokale musik- og teaterarrangementer i Sydthy for alle interesserede. Vi søger at ramme et bredt udsnit af de tilgængelige events, som så afholdes i samarbejde med lokale aktører. det kunne være teatre, biografer, caféer, idrætshaller og -anlæg. Annonceringen sker i lokale medier og ved opslag, og naturligvis også her på siden.

Vi arrangerer desuden teater- og musikture for vore medlemmer. Her i Danmark står vi selv for alle arrangementerne. Normalt vil vore arrangementer kun strække sig over en enkelt dag, med ud- og hjemrejse samme dag. Vi håndterer selv booking, transport og eventuel overnatning i forbindelse med arrangementerne.

Vore arrangementer danner et bredt spektor af kulturelle oplevelser, der i sig selv kan skabe en dannelsesrejse.

“Jeg kan ikke forestille mig et liv uden kultur. Det er lige så vigtigt for mig som mad og drikke. For at føle, at jeg lever, skal jeg hele tiden have en vis mængde kultur.”
– citat af Palle Fogtdal 

Sydthy Teater- og Musikselskab er hjemmehørende i Thy, Thisted Kommune.

Foreningens formål er at give befolkningen på egnen et bredt kulturtilbud af høj kvalitet.

Medlemskab

Alle kan blive medlemmer af Sydthy Teater- og Musikselskab, som giver rabat på selskabets egne arrangementer foruden rabat til vores samarbejdspartnere i Thy, bl.a. Thy folkemusik.

Kontingent for 2016 er 100 kr. og kan indbetales til konto: konto: 9111 – 0002979934 med angivelse af navn i meddelelse til modtager

For at sikre sig information om selskabets aktiviteter, nyhedsbrev og medlemskartotek, bedes man også sende mail til selskabets kasserer, Allan Holm Hansen, thybu@mail.dk med ens navn, adresse, telefon og mail-addresse.

Oplysninger

A.C. Hoppesvej 11,
7790 Thyholm.
http://sydthyteatermusik.dk/?m=2015
Navn: Niels Windfeld Lund
E-mail: ap.heichelmann@get2net.dk
Telefon: 30747080

Beskæftigelser

  • Teater
Sydthy Teater- og Musikselskab