TFO (Thisted Frie Oplysningsforbund)

TFO er en aftenskole i Thisted kommune. Vi udbyder en broget vifte af foredrag, kurser, studiekredse og teater-, kunst- og kulturture.

TFO`s formål er at udbrede folkeoplysning inden for almene, kulturelle, økonomiske, politiske og sociale emner. Foilkeoplysning skal efter TFO`s opfattelse være et frirum, hvor deltagerne kan få styrket evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

VELKOMMEN TIL TFOs SÆSON 2019-2020

Vi kan igen med stor glæde byde velkommen til en ny sæson med et rigt varieret program. Vi har en dagstur forskellige kunstmuseer, og den store tur i denne sæson går til Baltikum.
I studiekreds/kursus-form tilbyder vi bl.a. emner om kunst, litteraturskrivning og Balkan. Vi afholder desuden en række spændende foredrag om etik, religion, politik, kunst, filosofi og litteratur. National Identitet og immigration indgår i flere af vores arrangementer.  Der er således gode tilbud inden for mange aktuelle emner.

TILMELDING
Der åbnes for tilmelding d. 15. aug. august.
Tilmelding til de forskellige foredrag, kurser, udflugten og rejsen foretages pr. mail til TFO@riina.dk eller pr. sms til 4045 4312.
Oplys venligst holdnr., navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
Vær opmærksom på, at ved både kurser og ture skal man tilmelde sig inden start, da der er begrænsning på deltagerantal.  Husk derfor tilmelding i god tid og vær opmærksom på særlige tilmeldingsfrister. Ved for få tilmeldinger aflyses. Ved fremmøde uden forudgående tilmelding, er der ingen garanti for at man kan deltage.
OBS! Man kan ikke tilmelde sig via hjemmesiden  
Vores persondatapolitik kan ses på hjemmesiden.


DELTAGERBETALING
kan ske til Sparekas­sen Thy, konto nr. 9090-0585657468 (oplys navn og holdnr.). Betaling til foredragene kan også ske ved frem­møde.
NB: Unge under uddannelse og studerende under 25 år skal kun betale halv pris ved tilmelding til kurser, studiekredse og foredrag.

BLIV MEDLEM                            
Som medlem får du en fordelagtig pris til samtlige TFO arrangementer, og vores programhæfte bliver leveret i din postkasse. Desuden har du stemmeret ved generalforsamlingen, hvor den kommende bestyrelse vælges, og du kan selv opstille til bestyrelsen.
Har du lyst til at blive medlem, kan du melde dig ind på følgende måde:
Send en mail med ønske om medlemskab til skoleleder Søren Odgaard TFO@riina.dk
Oplys navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Du modtager herefter en bekræftelse på medlemskabet fra Søren Odgaard.
Det koster 125 kr. pr kalenderår at være medlem. Beløbet indbetales på konto 9090 0585657468

VIGTIGT!
TFO’s hjemmeside www.TFOinfo.dk bliver løbende opdateret. Vær opmærksom på, at det er en god ide at tjekke hjemmesiden, især hvis man ikke er til­meldt på forhånd. Aflysninger vil blive bekendtgjort i nyhedsfeltet på forsiden. Har man opgivet sin e-mailadresse ved tilmelding, modtager man besked om aflysninger ad den vej.
Der er desuden ofte mere fyldigt materiale om arrangementerne på hjemmesiden.

 

Jens Lauritsen, formand for TFO

Oplysninger

Jyllands Allé 3,
7700 Thisted
http://www.tfoinfo.dk
Navn: Jens Lauritsen
E-mail: jensbjla@gmail.com
Telefon: 42773256

Beskæftigelser

  • Oplysningsforbund
TFO (Thisted Frie Oplysningsforbund)
Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer