Thorsted Friskole

HVERDAGEN

Dagen starter for alle med morgensang, en fælles start, hvor vi synger, beder fadervor, hører historier og giver/modtager beskeder.

I løbet af dagen har børnene timer i egen klasse og på tværs af klasserne. Dansk foregår i egen klasse, mens matematik, sprog, musik, gymnastik, håndværks- og kreative fag oftest foregår på tværs af klasserne. Det samme gør fortælling, hvor børnene i løbet af deres 9 år på skolen får fortalt Det Nye – og Det Gamle Testamente, Nordens mytologi, sagaer og sagn, evntyr og Danmarks/Verdenshistorie. Fortælling bruges også som undervisningsform i andre fag. Fredag eftermiddag har vi fælles afslutning, hvor alle mødes og synger.


I løbet af et år har vi flere temauger. Det kan være teateruger, naturvidenskabelig uge, projektuger og lignende. Af og til er der også temadage i matematik, læsning, idræt og andre mere kendte fag, og så prøver vi at finde nye sider af de forskellige fag. Disse dage er med til at give et varieret år, så det altid er spændende at komme i skole.


Ud over temauger, temadage, lejrskoler og andre mere faste elementer, tager vi tit på udflugt. Det kan være for at se andre spille teater, historiske mindesmærker, fagrelevante besøg og meget andet.


MORGENSANG

Hver morgen året rundt begynder vi dagen med at synge i en halv times tid. Hele skolen er samlet her, voksne og børn ligesom forældre og gamle elever tit kigger indenfor. Det er en aldeles unyttig beskæftigelse, som er af uvurderlig betydning for resten af livet. Vi synger salmer og sange, gamle og nye, kendte og fremmede, enstemmige og flerstemmige. Vi synger efter høj- og friskolesangbøger og efter vores egen sangbog. Vi skriver og komponerer selv sange, og der er altid akkompagnement til – hver fredag af et helt orkester.


Når du går ud af 8. klasse har du lært 300 – 400 sange udenad. De bliver en uadskillelig del af din barndom, og det er meget mere værd end du aner.


I forbindelse med den daglige morgensang beder vi fadervor. Det gør vi, fordi vi er en kristen skole, og fordi vi holder af vores særlige historie. Vi står på skuldrene af de, der var her før os, og vi henter inspiration og livslyst de samme steder som de: Hos Grundtvig og Kold og deres særlige syn på mennesket som skabt i Guds billede.


Vi er ingen bekendelsesskole og er ikke tilknyttet nogle særlige kirkeretninger men møder alle, der kommer her med stor nysgerrighed og ydmyghed. Derfor er alle velkomne – hedninger såvel som kristne.


FRIKVARTER

I frikvartererne har børnene mulighed for at bruge hænderne, hovedet og kroppen som de vil. De kan spille musik, lave sløjd, sy, tegne/male, læse bøger, spille fodbold eller lege med hinanden.

FÆLLES AFSLUTNING

Det første vi gør, når vi mødes efter en weekend eller en ferie, er at alle samles og holder morgensang.  Og det sidste vi gør, inden en weekend eller en ferie, er at alle samles og holder fælles afslutning den sidste halve time om fredagen. Forældre kommer gerne, hvis det er muligt og synger med.
Klasserne skiftes til at vælge sange, og i det omfang de magter det, “styrer de slagets gang”, hvor husorkestret, bestående af lærere og sommetider forældre, spilller til sangene. Det er en meget hyggelig stund, en smule støjende ind imellem, men altid dejlig og opkvikkende. Med en befriende fornemmelse kan alle nu holde weekend/ferie!

UDFLUGT

Da skolen har en bus, har vi gode muligheder for at komme ud af huset, både i og udenfor skoletiden. De store klasser er på lejrskole med klassen hvert år, og de små kommer på en udflugt, som er fastlagt i årskalenderen. Turens tema er: “Ud i det blå, bort fra civilisationen”! Det er en dag, hvor børnene i bussen bliver kørt til bestemmelsesstedet og tilbringer hele dagen sammen ude i det blå. Derudover tager vi på en masse ture bl.a. som supplement til undervisningen, eller for at hente inspiration og motivation eller blot for at komme ud og få lidt luft under vingerne. Naturen og samværet med hinanden har stor vægt og betydning for skolen, da det som nævnt er en stor kilde til inspiration, motivation og livsglæde.

Oplysninger

Thorstedvej 156,
7700 Thisted
http://thorstedfriskole.dk
Navn: Mads Madsen
E-mail: kontor@thorstedfriskole.dk
Telefon: 97 97 13 05

Beskæftigelser

  • Friskole
  • Undervisning
Thorsted Friskole
Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer