Thy Produktionsskole

Thy Produktionsskole er et tilbud til unge mellem 16 og 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Du skal målgruppevurderes af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Værdier Arbejdet på Thy Produktionsskole bygger på følgende værdier: På Thy Produktionsskole tror vi at ligeværd blandt mennesker, er nødvendigt for at mennesker kan gro.

Det betyder at:

 • Vi møder eleverne som de er.
 • Vi accepterer og sætter pris på deres forskelligheder.

Vi tror på at et læringsfællesskab er grundlæggende for at mennesker:

 • Lærer Udvikler sig Vælger at bruge sig selv og deres evner
 • Til glæde og gavn for sig selv og andre

Vi lægger vægt på at:

 • Eleverne får mulighed for, gennem praktisk arbejde og produktion, at udvikle sig personligt, fagligt og socialt.
 • Eleverne er glade for at være er del af fællesskabet og derfor vælger at deltage.
 • Styrke eleverne i deres evne, vilje og mod til at vælge og handle.

Det betyder det er vigtigt at:

 • Bevidstgøre eleverne om deres egne færdigheder og muligheder.
 • Opbygge tillid og skabe overskuelige rammer.
 • Understøtte de unges selvtillid.
 • Thy Produktionsskoles værdigrundlag, er udarbejdet i et samarbejde mellem skolens bestyrelse, forstander og ansatte.

Se vores hjemmeside www.thyps.dk

Thy Produktionsskole
Gammel Sjørringvej 34a
Sjørring
7700 Thisted
larsg@thyps.dk

Oplysninger

Gl Sjørringvej 34a,
7700 Thisted
http://www.thyps.dk
Navn: Lars Graubæk
E-mail: post@thyps.dk

Beskæftigelser

 • Undervisning
Thy Produktionsskole