Thy Sangskole

Thy Sangskole er en selvejende institution, der arbejder for at udvikle sang på eliteniveau og i bredden i hele Thy. Vi understøtter korsangen i Thisted Kirkes Drenge- og Mandskor samt de mange eksisterende kor gennem blandt andet "Korledernetværk Thy-Mors"

Vi er ikke et fysisk hus. Til gengæld arbejder vi på at få sangen ud i skoler og børnehaver, på plejehjem og i virksomheder. Vi arrangerer blandt andet korstævner, fællessangs-aftener og efteruddannelse for musiklærere og -pædagoger. Vi gør det, fordi vi er vilde med sang, og fordi vi er glade for alle de gode ting der sker, når man synger sammen.

Thy Sangskole har et tæt samarbejde med Thisted Kirke men vi er ikke en kirkelig institution. Thy Sangskole blev stiftet i 2012 som ét af sangkraftcentre i Danmark, der har til opgave at udvikle sang inden for både klassisk musik, rytmisk korsang, dansk og nordisk musik og sange fra Højskolesangbogen.

Sangkraftcentrene blev etableret på basis af en millionbevilling fra Det Obelske Familiefond samt årlige driftstilskud fra de kommuner, der huser de ni sangkraftcentre. Thy Sangskole er i dag finansieret af Thisted Kommune samt en række lokale samarbejdspartnere og erhvervssponsorer.

Thy Sangskole har et tæt samarbejde med Sangens Hus i Herning, hvor vi tager del i nationale projekter for udvikling af sang hos børn og unge over hele landet.

Sang kommer ud af din mund med 75 kilometer i timen!

Det er faktisk en kraft uden lige, vi slipper løs, når vi står under bruseren om morgenen eller synger vores børn i søvn om aftenen. Hvad er det så, sangen kan?

Jo, nu skal du høre.

Det kan ændre vores humør, tage vores tanker væk fra en stresset hverdag, øge vores livsglæde, åbne for kreativiteten, fremme vores indlæring, nedbryde barrierer og danne ramme om fællesskabet. Sang er livgivende, forbinder os til vores historie, giver os plads i et kulturfællesskab og kan hjælpe os med at udtrykke et væld af følelser.

Hvis vi kigger på børnene alene kan sangen nogle andre, ret fantastiske, ting:

Sang har en positiv effekt på børns indlærings- og koncentrationsevne. Sang giver børn et større ordforråd, har indflydelse på deres taleevne og holder styr på vejrtrækningen. Samtidig udvikler sangen børns sociale kompetencer og deres oplevelse af samhørighed.

Der er et vesterhav af gode grunde til at understøtte sangen for både børn og voksne, og det er blandt andet det Thy Sangskole er sat i verden for.

Oplysninger

Lille Torv 1A, 1.,
7700 Thisted
https://thysangskole.dk/
Navn: Kristina Brogaard
E-mail: mail@thysangskole.dk
Telefon: 40 77 79 47

Beskæftigelser

  • Musik generelt
  • Sang
Thy Sangskole
Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer