Kulturpuljen giver støtte til specielle kulturelle formål

Betingelser, frister og tilsagn

Ansøgning modtages løbende og der uddeles midler 4 gange årligt – fristerne kan ses længere ned på siden.

Sidste frist for indlevering af ansøgning er altid den 1. i hvert kvartal. (Vær obs på at ansøgningsfristen til 3 kvartal er flyttet til 15. Juni)

De overordnede rammer for kulturpuljemidlerne er følgende

Alle foreninger og interesseorganisationer må søge støtte til kulturelle formål afholdt i Thisted kommune. Der kan maksimalt ansøges om 10.000 kr. i form af tilskud ikke underskudsgaranti. Der ydes støtte til alle kunst- og kulturgenrer såsom musik, teater, litteratur, film, billedkunst, dans og kulturarv.

Endvidere til tværæstetiske og tværgående aktiviteter, foredrag og faglig opkvalificering/vidensdeling. Derimod gives der ikke støtte til aktiviteter med helt eller delvist kommercielt sigte.

For at få tildelt midler skal der sendes en ansøgning med budget samt en kort afrapportering/tilbagemelding efter afslutning af det støttede formål. Der kan ikke søges midler til det samme formål samtidig hos KS og forvaltningen.

Bestyrelsen i KS har udpeget Flemming Krog som kontaktperson vedr. kulturpuljemidlerne med den hensigt at kunne vejlede evt. ansøgere.

Spørgsmål til kulturpuljen og ansøgninger fremsendes på mail til: kulturthisted@gmail.com

Inden udgangen af december i det indeværende år, fremsender KS en oversigt til Kultur- og fritidsforvaltningen over støttede formål samt en kort redegørelse for, hvorfor ansøgere har eller ikke har modtaget støtte.

Der vedlægges en regnskabsmæssig oversigt attesteret af KS´ samlede bestyrelse samt repræsentant for modtager.

Ansøgningsfrister

Hvert år er der fire ansøgningsfrister:
1. Januar
1. April
15. Juni 
1. Oktober

Ansøgninger skal modtages senest kvartalet før der forventes tilsagn til et arrangement.

Ansøgere opfordres til at søge tidligst muligt, hvilket betyder,  at der må gerne ansøges i god tid.

Alle ansøgninger skal bestå af følgende bilag

  • Ansøgningsskema
  • Budget

Svar på ansøgning

Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen cirka 4 uger efter sidste ansøgningsfrist.

Udbetaling af støtte

Ved tilsagn om støtte, kan udbetaling ske, når følgende punkter er indsendt:

  • Anmodning om udbetaling
  • Endeligt og afsluttet projektregnskab (underskrevet)
  • Effektbeskrivelse/evaluering af projektet (til vores website: 1/2 A4 side)
  • 2-5 gode fotos fra projektet (hvis det er fotoegnet)

Hvis Kulturelt Samråd ikke modtager ovenstående, kan der ikke udbetales støtte.

Brug vores ansøgningsskema

Når du ansøger Kulturelt Samråd om støtte skal du bruge det ansøgningsskema, du finder ved at klikke på knappen "Ansøgningsskema Word" som du finder i bunden af dette vindue.

Brug af Kulturelt Samråds logo

I forbindelse med støtte til projekter opfordrer vi alle til at bruge Kulturelt Samråds logo, når man laver markedsføring.
Du kan hente logo ved at klikke på knappen herunder.

KS LOGO ANSØGNINGSSKEMA
Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer