Støtte fra kulturpuljen til workcamp på Doverodde Købmandsgård

Sommeren 2018 havde Nordvest Safari Thy-Mors en workcamp med unge mennesker fra hele verden, gennem Mellemfolkeligt Samvirke også kaldet Global Aid! og projektet fik støtte af Kulturelt Samråds kulturpulje.

Nordvest Safari fik en henvendelse fra Mellemfolkeligt Samvirke om at afholde en sommer workcamp med et hold unge mennesker, der kunne komme fra hele verden, for dels at holde ferie og dels at betale for opholdet ved at give et stykke arbejde. Det lød som en fremragende idé at kombinere disse to ting, så der både kommer en spændende social dimension og et reelt stykke arbejde.

Nordvest Safari udarbejde en projektbeskrivelse til Mellemfolkeligt Samvirke og regnede ud, at sådan et ophold kunne beløbe sig til en anseelig sum, da det også var ønsket, at de unge fra mange steder i verden også skulle møde Thy, Thys befolkning og kultur.

Selv om de unge selv skulle sørge for en hel del gennem opholdet, så skulle værtsstedet sørge for bespisning, overnatning, materialer og værktøj. Det gav et samlet budget på omkring 35.000,- kr.

Ud over dette skulle der bruges en del midler til udflugt og fortæring undervejs og for at sikre, at der var penge til det hele søgte Nordvest Safari om et tilskud fra Kulturelt Samråd. Selv om ansøger ikke fik det fulde, ansøgte beløb på 10.000,- kr. så endte det med 8.000,- kr. og så betalte ansøger de sidste penge. Det gav rent faktisk mulighed for at vise alle de unge mennesker en stor del af Thy og de fik fx en dagstur rundt i kystbyerne, hvor de fik et godt indtryk af kulturen og landskabet og fik smagt på lokale specialiteter.

Det blev et fedt ophold for både de unge og for Nordvest Safari og det var 14 dage med fuld skrue på kuturudvekslingen, så nu har Thy oplevet ungdomskultur fra flere steder i verden og flere steder i verden har fået Thys kultur med hjem. En berigelse for alle.

De unge kom fra Taiwan, Mexico, Serbien, Hvide Rusland, Frankrig, Tyrkiet, Spanien, Italien og Danmark.

Læs meget mere om projektet, ved at klikke på links i bunden af denne artikel.

 

 

 

Projektbeskrivelse Det går godt i den globale have Kultur er mange ting Vild med tårnet