Tildelte Kulturpuljemidler

Dette er en oversigt over bevilgede midler fra Kulturelt Samråds Kulturpulje

2018

Kulturpuljemidler til rådighed 2018: 67.000,- kr.
Overført fra 2017: 5.000,- kr.

Bevilget

Der er i 2018 blevet tildelt midler fra kulturpuljen til følgende ansøgere:

 • Music camp for unge v. Line Gade: 5.000,- kr.
 • Kabaret I Sjørring v. Folmer Svendsen: 5.000,- kr.
 • Korsamarbejde/ - netværk v. Thy sangskole: 8.000,- kr.
 • Opera Voce v. Tine Fenger: 7.500,- kr.
 • Thy Alive v. URT: 7.500,- kr.
 • Museets venner v. Jytte Nielsen: 3.000,- kr.
 • Kirkekunst v. Lene Thorup, Hillerslev: 2.000,- kr.
 • Mellemfolkeligt Samvirke v. Nordvestsafari: 8.000,- kr.
 • Garagefestival v. Spillestedet thy: 8.000,- kr.
 • Nordvestjysk pigekor: 4.000.,- kr.
 • Rytmus v. Chris Poulsen: 6.000,- kr.
 • Thy højskole v. støttekredsen: 8.000,- kr.