Tildelte Kulturpuljemidler

Dette er en oversigt over bevilgede midler fra Kulturelt Samråds Kulturpulje

2018

Kulturpuljemidler til rådighed 2018: 67.000,- kr.

Bevilget

Line Gade, Music camp: 5.000,- kr.

Tine FengerOpera:  7.500,- kr.

Folmer Svendsen, Kabaret Sjørring Sø: 5.000,- kr.

URT Thy Alive, Thy Alive Festival: 7.500,- kr.

Kennet Bøgehøj, Garagefestival I Klitmøller8.000,- kr.

Michael Ruby, Skulpturfestival Nordvest Safari i Doverodde:  8.000,- kr.

Mette DamiriThy Sangskole Korsamarbejde: 8.000,- kr.

Rest pr. 15.10.2018: 18.000,- kr.