Sund med Kultur – genåbning af den lille pulje

Sund med Kultur – puljen til mindre projekter er nu åben for ansøgninger i 2022. Der er ansøgningsfrist den 3. april.
Læs mere her: https://kulturkanten.dk/sund_med_kultur_puljen-til-mindre-projekter/.

Puljen henvender sig særligt til selvstændige professionelle kunstnere og mindre kulturelle foreninger/aktører, som søger støtte til mindre kunst og kulturprojekter målrettet bedre sundhed og trivsel. Målgruppen er særligt børn og unge samt svage og udsatte borgergrupper. Der gives støtte til projekter på op til 50.000 kr. med maksimal 6 måneders varighed.

Vi håber, I vil sprede budskabet i jeres netværk!

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer