Årets Kulturprisvinder...

Årets kulturprisvinder blev Jytte Nielsen, leder af Museum Thy.

Kulturelt samråd i Thisted kommune ønsker Jytte Nielsen tillykke med prisen.
I motiveringen for tildelingen af kulturprisen for 2020 hedder det:

Motivation for valg af Jytte Nielsen

Modtageren af dette års Thisted Kommunes kulturpris er en person som har brugt de sidste 28 år på at arbejde dedikeret med at indsamle, registrere, bevare, formidle og forske i Thy til glæde for både thyboer og turister.

Prisen gives også for modtagerens integritet overfor både sin faglighed og korrekt forvaltning og formidling af historie både lokalt, nationalt og internationalt.

Modtageren har formået at samle spredte institutioner under et tag, så det fremstår samlet, fagligt og med plads til forskellighed. Modtageren forstår med ekspertise at forvalte det arkæologiske ansvar over Thy og Mors, samt holde tilsyn over fredede foldtidsminder i Thisted, Morsø og Skive kommune og til stadighed gøre spektakulære fund, der skaber international interesse.

Årets kulturprismodtager er Jytte Nielsen

Jytte bidrager til Thys kulturprogram, hvor Museum Thys aktiviteter altid emmer af viden og et personale, der brænder for deres felt. Med modtageren i spidsen skabes således et væld af arrangementer og foredrag, og der formår at trække interesserede til.

Dette års kulturpris gives også til Jytte, fordi hun formår at skabe en arbejdsplads med engagement og vilje til at arbejde dedikeret med ens fagligheder, hvor alle bringer fortællingen om Thy for dagens lys. Der er et unikt samarbejde om at skabe et museum, hvor formidling, genstande, kunst og viden samlet er med til give fortællingen om Thy liv.

Om det er fortællingen om Thys tunge drenge som J.P. Jacobsen, Christen Kold eller Jens Søndergaard, fortællingen om livet på marken ved forrige århundredeskifte, fortællingen om 2. Verdenskrig i Hanstholm, fortællingen om fiskerlejerne – både de der var, er og dem der er i fare for at forsvinde.

Om fortællingen om landskabet og livet i dette landskab i alle dens ændringer undervejs – det være sig lige fra stenalder-, bronzealder- eller jernalderthyboen, livet under sandflugten eller livet i Thisted by med al dens rivende udvikling.

Og for fortællingen om Thy fra nord til syd, fortællingen om det levede liv, fortællingen om det liv vi liver og nulevende thyboers forhold til fortællingen om Thy.

Prisen gives ikke mindst for det lange seje træk med at hente det flotte flotte beløb hjem til at realisere Nyt Thisted Museum med hjælpe fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Vi glæder os til at følge med i fortællingen fremadrettet.

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer