Vil du vide mere om at være bestyrelsesmedlem i frivillige foreninger?

Gratis bog og præsentation

Kulturelle samråd i Danmark afholdt den 27. til den 29. september den årlige Kulturkonference i Høje Taastrup, hvor det lokale kulturelle samråd var vært sammen med landsforeningen. Her var der et rigtigt spændende indlæg omkring "At lede en sag"

I bunden af denne artikel kan du hente grundbogen for bestyrelsesmedlemmer i frivillige foreninger og du kan hente præsentationen fra dagen.

At lede en sag

På konferencens første dag fortalte Laura Auken Larsen, centerchef hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde, om bogen ”At lede en sag”, som hun også er medforfatter til. Bogen er en grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer, og den kan bruges inden for både det sociale og kulturelle område.

Laura Auken Larsen fortalte bl.a., at foreninger ikke er bundet af lovtekster og vejledninger om, hvordan de skal ledes og fungere, for der findes - til forskel for i mange andre europæiske lande - ingen foreningslov i Danmark.

Det er netop den danske foreningsmodels helt store styrke, at medlemmerne kan tilpasse kravene til deres ønsker, forhold og formål. Foreningsdemokratiet er en over 100 år gammel gennemtestet måde at samarbejde om et formål eller en sag på, og vel at mærke en sag, som hverken vedkommer staten eller andre end de involverede.

Derfor er der både nu og i fremtiden brug for foreningerne og brug for viden om, hvordan de frivillige bestyrelser skal lede disse.

I bogen står blandt andet dette:

360 ̊rundt om bestyrelsens ledelsesopgave

Bogen består af syv kapitler, hvor du kan blive klogere på, hvordan ledelsen af frivillige organisationer kan se ud, hvem der typisk har ansvaret på hvilke områder, hvordan I kan tilrette- lægge arbejdet, og hvordan en række dilemmaer i praksis kan håndteres.

  • Bogens kapitel 1 ser nærmere på ledelse i frivillige organisationer i praksis.
  • I kapitlerne 2, 3 og 4 er rammerne for bestyrelsens roller og opgaver – herunder deres juridiske og økonomiske ansvar – i fokus.
  • Kapitel 5 handler om uddelegering af opgaver til hhv. daglig leder og arbejdsgrupper.
  • I kapitel 6 ser vi nærmere på bestyrelsens arbejde med strategi, og kapitel 7 handler om den daglige leders rolle og samarbejdet med bestyrelsen.

Der står envidere:

"En grundbog om bestyrelsens ledelsesansvar

Denne grundbog henvender sig til bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer, der base- rer sig på en demokratisk medlemsstruktur. Samtidig er bogen særligt målrettet organisationer, der har en størrelse, hvor ansatte medarbejdere står for dele af driften. Både den nystartede forening med en enkelt deltidsansat daglig leder til store organisationer med mange ansatte kan læse med og forhåbentligt få glæde af indholdet.

Bogen handler om, hvordan man leder en frivillig organisation. En frivillig organisation er i denne sammenhæng en organisation med demokratisk struktur, hvor bestyrelsen – eller som minimum et flertal af den – er valgt demokratisk af og blandt medlemmerne. Bogen handler ikke om, hvordan man leder frivillige specifikt, eller hvordan en ansat chef leder medarbejdere i en organisation. Her henviser vi til de mange andre håndbøger og artikler om begge emner.

Denne grundbogs formål er at give bestyrelser i frivillige organisationer viden, muligheder og redskaber til at lede organisationen mod de fastlagte mål og i den virkelighed, de agerer i. Her er ikke en facitliste over, hvordan den ”perfekte” organisation opbygges. Derimod peger bogen på en række af de udfordringer, som den øverste ledelse i organisationer ofte støder ind i – og på et sæt af mulige redskaber, der kan være med til at løse disse udfordringer.

Grundbogen er derfor relevant for dig, der er bestyrelsesmedlem i en frivillig organisation med en eller flere ansatte. Bogen er også relevant for dig, der som daglig leder i en frivillig organi- sation har brug for at blive klogere på, hvordan du kan skabe de bedste rammer for samarbejde med bestyrelsen.

Indholdet bygger hovedsageligt på vores praksiserfaring med rådgivning og en lang række konsulentopgaver i en meget bred kreds af organisationer over en længere årrække. Disse opgaver har fx omfattet bestyrelsesseminarer, strategiudviklingsprocesser, vedtægtsrevisioner, definition af opgave- og rollefordeling, udarbejdelse af interne regelsæt osv. Ud fra alle disse erfaringer ved vi i Center for Frivilligt Socialt Arbejde (herefter CFSA), at selv om frivillige organisationer er en særdeles mangfoldig og sammensat gruppe, så er der en række fælles udfordringer og behov for basal bestyrelsesviden, som er generelt og går på tværs af forskellige organisationer. Det er det, vi adresserer i denne grundbog.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde Marts 2018"

Hent grundbogen "At lede en sag" her.

Hent præsentationen fra dagen her.

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer