Coronapenge til jeres forening …. En god tanke 😊

Kulturelt Samråd har ansøgt Sparekassen Thy og fået bevilget 30.000 kr. til uddeling blandt vore foreningsmedlemmer.

Bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at dele pengene i 2 puljer á 15.000 kr med frist for ansøgning den 1.10.2021.

Begge puljer har til formål at støtte samarbejdet mellem mindst 2 foreninger om afviklingen af et kulturelt arrangement. Ved ansøgningen skal der gives en kort beskrivelse af indholdet samt plan for afvikling (hvad, hvor, hvornår og af hvem).

Den ene pulje gives i perioden 1.10 – 31.12.21

Den anden pulje gives i perioden 01.01. – 31.05.2022

Pengene udbetales efter afholdelse af arrangementet når dokumentation herfor er fremsendt til kulturthisted@gmail.com  Et par fotos vil være fint. Husk at angive reg.nr. og kto. nr.

Held og lykke med jeres samarbejde og de kreative tanker.

Mvh. Bestyrelsen.

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer