Har du hørt om Tour de Thy og Thy360?

Så skal du vide at der fra januar2021 kun bliver én digital platform for at viderebringe arrangementer skabt af aktører i Thy og til brugere i Thy.

Den kommer fortsat til at hedde ”Thy 360” og rummer en række forbedringer i forhold den eksisterende.

Meget vigtigt er en planlægnings-/kalenderfunktion, der kan benyttes af arrangørerne.
En funktion, der har været efterspurgt lige fra starten!

Ligeledes vil man kunne tilknytte billetbestillingsfunktion under oprettelse af arrangementer.

 

Thisted Kommunes leder af kommunikationen skriver således:

Kære alle

Der har været meget stille i meget lang tid ift. hvad der skulle ske med THY360...men vi er i fuld gang!
Med udgangspunkt i alle de gode tanker, møder og workshops der har væretafholdt, brugerfeedback osv. blev der fundet en halv million kroner til udviklingen af en omfattende opgradering af websitet. Dette arbejde gik igang 8. Juni 2020.

Ansvaret for udviklingen og den videre drift ligger nu i Thisted Kommunes kommunikationsafdeling. Der er taget hensyn og lavet vurdering på alle indsamlede ønsker og behov samt taget udgangspunkt i den reelle brugeradfærd, så vi får en platform med moderne funktionaliteter og design.

Vi har valgt at investere tid, penge og ansvar i THY360 da vi betragter det som en meget væsentlig kanal i vores branding af Thy både til nuværende borgere, potentielle tilflyttere og turister. At ansvaret nu ligger i TK ́s kommunikationsafdeling betyder at vi kommer til at understøtte det med mere markedsføring, branding og flere gode historier. Det vil I forhåbentlig se bevis for i fremtiden. Det betyder også at vi skal til at se på partnerskaber på en ny og forhåbentlig bedre måde. Denne dialog vil jeg gerne åbne op for sammen med jer, så vi er helt klar på hvilen agenda vi kan løfte for jer på bedste vis.

Og nej, det er ikke en ny start med flere lange møder...vi er i gang og vi lancerer snart (forhåbentlig inden nytår). Vi vurderede at der havde været nok gode mennesker, til nok møder, der har leveret rigtigt gode tanker, ønsker og behov. Så istedet gik vi igang. Hvis der skulle være holdninger til funktionaliteter I mener der ikke er taget højde for så hører vi gerne fra jer. Se vedlagte kravspecifikation som er vejledende.
Vi kan ikke garantere at det kommer med, men vi kan give det et godt forsøg.

For ikke at have alt for mange kokke så vil vi tillade os at køre processen stramt og effektivt, tage alt vi kan med i betragtning og have en masse interne retterunder med så få som muligt.

Som en del af vores lancering og for at skabe opmærksomhed på THY360 og det nye site, har vi nedsat en arbejdsgruppe der planlægger at skabe en fysisk aktivitetsuge vi pt. kalder THY360 live og skal aktivere en masse arrangører og brugere. Se vedlagte projektbrief.

I gruppen sidder både KulturRummet, Fritid og Erhverv for både, at mobilisere frivillige og arrangører, bidrage med ressourcer og tage ansvar for forskellige konkrete gøremål. Der er udviklet en konkret kommunikationsstrategi for hele forløbet før, under og efter ugen, med en række gode initiativer. Vi tester det af i første omgang som en lanceringsbegivenhed, men det er ambitionen at gøre det til en tilbagevendende arrangement som en overordnet paraply for ugen. Når vi har lagt den endelig masterplan for ugen vil vi meget gerne involvere jer og få et samarbejde om denne uge også.

I øjeblikket kan der opleves to platforme, Tour de Thy og Thy360 (den gamle). Det har været nødvendigt med Tour de Thy i en periode hvor kommunen ikke har kunne tilbyde anden platform og hvor der var behov for en billetfunktion ift. corona mm. Der vil i fremtiden kun bestå én platform man skal tage stilling til som arrangør og bruger. Alle de gode erfaringer fra Tour de Thy vil migrere over i det nye Thy360 og der er ved at findes yderligere økonomi til en integreret billetfunktion på det nye Thy360. Alle parter i Tour de Thy bakker op om dette og ønsker at overgå til Thy360.

Det fremtidige samarbejde med jer bliver håndteret af TK ́s kommunikationsafdeling med undertegnede som ansvarlig. Jeg ønsker en god dialog med indsigt i jeres behov. Jeg ønsker at vi får lagt nogle strategier for at få løftet jeres agendaer og jeg ønsker at få udviklet nogle partnerpakker der giver god mening for begge parter. Jeg tænker vi skal tage et møde om det fremtidige samarbejde snart og inden lanceringen af det nye website.
Lad mig endelig høre fra jer ift. reaktioner på dette, gode ideer og tanker.

Hjælpe mig gerne hvis I ser nogen der burde være på denne mail også eller hvis nogen ikke ønsker at være en del af dette.

Med venlig hilsen
Michael Max
Leder af Kommunikation
Ledelsessekretariatet, Thisted Kommune
mobil: 28 18 55 56
e-mail: mmni@thisted.dk