Har du hørt om Tour de Thy og Thy360?

Så skal du vide at der fra januar2021 kun bliver én digital platform for at viderebringe arrangementer skabt af aktører i Thy og til brugere i Thy.

Den kommer fortsat til at hedde ”Thy 360” og rummer en række forbedringer i forhold den eksisterende.

Meget vigtigt er en planlægnings-/kalenderfunktion, der kan benyttes af arrangørerne.
En funktion, der har været efterspurgt lige fra starten!

Ligeledes vil man kunne tilknytte billetbestillingsfunktion under oprettelse af arrangementer.

 

Thisted Kommunes leder af kommunikationen skriver således:

Kære alle

Der har været stille lang tid ift. hvad der skulle ske med THY360...men vi er i fuld gang!

Med udgangspunkt i alle de gode tanker, møder og workshops der har været afholdt, brugerfeedback osv. blev der fundet midler til udviklingen af en omfattende opgradering af websitet. Dette arbejde gik igang 8. Juni 2020.

Der er taget hensyn og lavet vurdering på alle indsamlede ønsker og behov samt taget udgangspunkt i den reelle brugeradfærd, så vi får en platform med moderne funktionaliteter og design.

Vi har valgt at investere tid, penge og ansvar i THY360 da vi betragter det som en meget væsentlig kanal i vores branding af Thy både til nuværende borgere, potentielle tilflyttere og turister. At ansvaret nu ligger i Thisted Kommunes kommunikationsafdeling betyder at vi kommer til at understøtte det med mere markedsføring, branding og flere gode historier.

Vi skal og se på hvilken agenda vi kan løfte for alle partnere på bedste vis.

I øjeblikket kan der opleves to platforme, Tour de Thy og Thy360 (den gamle). Det har været nødvendigt med Tour de Thy i en periode hvor kommunen ikke har kunne tilbyde anden platform og hvor der var behov for en billetfunktion ift. corona mm. Der vil i fremtiden kun bestå én platform. Alle de gode erfaringer fra Tour de Thy vil migrere over i det nye Thy360. Alle parter i Tour de Thy bakker op om dette og ønsker at overgå til Thy360.

Jeg ønsker en god dialog med indsigt i jeres behov og jeg ønsker at vi får lagt nogle strategier der giver god mening for begge parter.

Med venlig hilsen
Michael Max
Leder af Kommunikation
Ledelsessekretariatet, Thisted Kommune
mobil: 28 18 55 56
e-mail: mmni@thisted.dk

 

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer