Til kulturelt samråds medlemsforeninger

Thisted den 6.11.2018Bestyrelsen for Kulturelt Samråd har på dagens bestyrelsesmøde tilsluttet sig den kritik af Sparekassens nyindførte gebyr på benyttelse af Netbank, som er rejst af KS´ bestyrelsesmedlem Flemming Krog Rasmusssen gennem henvendelse til direktør Ole Beith og gengivet i Thisted Dagblad fredag den 2.11.

Kritikken er rejst på vegne af en række foreninger under kulturelt samråd, som har udtrykt sin utilfredshed hermed.

Det er derfor med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at direktionen på de netop afholdte garantmøder og i Thisted Dagblad, har tilkendegivet at nedsætte gebyret betydeligt.

Vi ønsker, ligesom Sparekassen, at det kulturelle foreningsliv i Thy får de bedste betingelser for udvikling af deres idéer og færrest mulige omkostninger forbundet hermed.

Med venlig hilsen bestyrelsen ved kulturelt samråd i Thisted kommune.

Sparekassen Thy har nu ændret sin gebyrpolitik

Fornuftige mennesker i en fornuftig sparekasse, må vi sige. Sparekassen Thy har kigget på de kommentarer, der har været fra Kulturelt Samråd og har besluttet sig, at modificere gebyrpolitikken overfor foreninger.

Vi har fået et brev fra dem, som med al sandsynlighed er sendt ud til de berørte foreninger og det lyder således:

..................  ordlyden fra brevet start ..................

"Ændring af netbank honorar for foreninger

Vi har i september måned tilskrevet jer med vores beslutning om at indføre et årligt honorar på 1.200 kr. for brug af vores netbank for foreninger.

Baggrunden for tiltaget er de markant stigende omkostninger til drift, forbedring og sikkerhed i NetBanken. Samtidig er der tilknyttet en forsikring mod netbank svindel, som vi ved, at mange foreninger ikke har tegnet særskilt.

Utilsigtet påvirkning

Vi har efterfølgende erkendt, at honoraret har påvirket de helt små foreninger utilsigtet. Vi har derfor besluttet at ændre honoraret. Det betyder, at der i stedet opkræves et væsentligt lavere fast årligt honorar på 300 kr. samt et transaktionsafhængigt honorar på kr. 4,- pr. postering.

Det faste honorar + det transaktionsafhængige vil maksimalt udgøre 1.200 kr.

Tilbagebetaling er på vej

Det betyder for jeres forening, at der vil blive tilbagebetalt 900 kr. til jeres konto. Det transaktionsafhængige honorar vil blive opsamlet og opkrævet én gang årligt. Første opkrævning bliver den 1/10-2019.

Der vil fortsat være tilknyttet en forsikring mod netbank svindel til aftalen.

Med venlig hilsen
Sparekassen Thy
Ole Beith
Direktør"

..................  ordlyden fra brevet slut  ..................

Tak til Sparekassen Thy for at lytte til foreningerne...