Foreningsguide om EU's persondataforordning

Den 25. maj 2018 trådte en ny EU persondataforordning - også kaldet GDPR - i kraft.

Forordningen får betydning for, hvordan myndigheder, virksomheder og foreningerne kan indhente, bruge og opbevare personlige data, og hvordan I som forening registrerer medlemmer og frivilliges navne, adresser mv. på en computer eller i papirform.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har i forbindelse med lanceringen udgivet en rådgivningsguide, hvor I kan læse om de regler, der gælder for foreninger, der behandler personoplysninger – dvs. når I som forening indsamler, registrerer, opbevarer og videregiver personoplysninger. I kan også læse om, hvordan I må bruge billeder på hjemmesider, sociale medier og internettet.

Se rådgivningsguiden her!

Derudover kan man orientere sig hos Datatilsynet, da det i sidste ende er der, det afgøres, om foreningens behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med lovgivningen.