2. indkaldelse til Kulturelle Samråd i Danmarks generalforsamling

søndag den 25. september 2016 kl. 10.45 på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af årsberetning

3. Godkendelse af årsregnskab

4. Indkomne forslag

5. Godkendelse af arbejdsplan for perioden indtil næste generalforsamling samt godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.

6. Valg (som anført i §6)

7. Evt.

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være Kulturelle Samråd i Danmarks formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. med posten eller mailen lørdag den 3. september 2016. Indkomne forslag og bilag til punkterne 2, 3 og 5 udsendes ca. 10 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

f. Hans Rostholm, formand
Gyvelvej 12
7400 Herning
hansrostholm@outlook.dk