Kontingentopkrævning

Kasserer Poul Erik Skov har udsendt brev til medlemmerne med opkrævning af kontingent for kalenderåret.

Medlemskabet er fortsat på 400 kr. årligt og skal indbetales på kto. 9090- 0001305611 inden afholdelse af repræsentantskabsmødet 21.04.21.