Kulturministeriet sender nu spørgeskemaer ud til alle lokalforeninger!

  1. maj 2022

Det skal være lettere at være frivillig i en forening
Derfor sender Kulturministeriet nu spørgeskemaer ud til alle lokalforeninger!

Det skal være lettere og mindre bureaukratisk at være frivillig i en forening. Derfor sætter Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen i den kommende tid fokus på administrative byrder og benspænd, som unødigt rammer det frivillige foreningsliv.
Undersøgelsen bliver sat i gang via hovedorganisationerne på Kulturministeriets ressort, og den skal vise, hvilke bureaukratiske byrder foreningerne oplever, og hvilke forslag til lempelser de har. Ministeriet efterlyser i den anledning input fra lokalforeningerne via et spørgeskema, og i den kommende tid vil man lave en "Meld et benspænd"-kampagne, hvor man kan skrive direkte til en postkasse om de problemer, man oplever.
Vi håber, at I vil tage jer tid til at udfylde spørgeskemaet (sende det videre til den rette person i foreningen og til jeres medlemsforeninger), så vi kan give ministeriet det bedste billede af, hvilke problemer foreningerne sidder med.

Derudover vil Kulturministeriet invitere alle til at melde de barrierer, de oplever, ind via en mailadresse, der oprettes til formålet. Mailadressen er meldetbenspaend@kum.dk
Endelig foretager ministeriet en lov- og regelgennemgang på Kulturministeriets område.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:
"Foreningerne er rygraden i Danmark. De skaber fællesskaber, demokratisk dannelse, trivsel og livsglæde.
Derfor bekymrer det mig, når jeg hører, at frivillige mister gejsten eller skræmmes væk af administrativt bøvl.
De frivillige skal bruge tiden på det, de er gode til, og det, som de brænder for.
Ikke administration af regler, som de ikke kan se den sunde fornuft i.
Jeg tager nu initiativ til at forsøge at lempe de bureaukratiske byrder, der skræmmer de frivillige væk.
Det er muligt, at vi ikke kan løse alle problemerne, men vi bliver nødt til at prøve alligevel.
Første skridt er at finde ud af, hvor skoen trykker mest.
Vi mangler simpelthen data om, hvordan foreningerne konkret påvirkes af love og regler.
Og det er den helt konkrete viden, vi går i gang med at indsamle nu”. Gå til spørgeskemaet!

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer