Vi er kun mere værd, når du er en af os...

Ja, det er en sandhed, vi ser i øjnene hvert år. Når vi nærmer os repræsentantskabsmødet, så kigger vi ned i pengekassen for at se om alle har betalt.
Det tager nogle gange sin tid og det er også ok. Det vil dog være pragtfuldt, hvis det sker indenfor rimelig tid.

Har du det, så er du med til at gøre Kulturelt Samråd mere værd og mere gennemslagskraftig og når vi er det, så kan vi gøre mere for alle medlemsforeningerne.
Vi har fx fået bevilget en kulturpulje, som hvert år bliver søgt i forbindelse med kulturelle arrangementer og vi tør godt sige, at noget af det ville stoppe ved idéen, hvis vi ikke kunne bevilge de ekstra penge, der nogle gange skal hjælpe projekterne i gang.

Derfor stør os, gå ind på din netbank og send dit kontingent på 400,- kr. til: Bankreg 9090 - kontonummer 0001305611.

Husk at angive foreningens navn ved indbetaling, så vi kan registrere jer rigtigt.