Thisted 01. juni 2021

Kære foreningsmedlem.

Du modtager dette nyhedsbrev, da bestyrelsen - på trods af forhindringer under Coronarestriktionerne - har afholdt en del virtuelle møder og senest nu også ”face to face” iværksat adskillige initiativer til støtte for vore medlemmer. Dem synes vi du skal være orienteret om:

  • Vi har haft ansøgt Thisted kommune om en bevilling til Kick-start af kulturlivet i Thy, der desværre ikke blev imødekommet.
  • Vi har ansøgt og fået fornyet kulturpuljen på 67.000 til året 2021.
  • Vi har ansøgt og fået medlemstilskud fra Thisted kommune på 20.000kr
  • Vi har ansøgt om midler hos Sparekassen Thy´s Coronapulje.
  • Vi har indgået en samarbejdsaftale med Thisted kommune – se hjemmesiden.
  • Vi planlægger en weekend den 28. -30. oktober på Vesterhavsgården med kulturpolitik.
  • Vi deltager i kommunens møder for kulturledernetværket.
  • Vi inviterer til repræsentantskabsmøde på Sjørringvold den 22.09. kl.18.30
  • Du skal vide, at sidste nyt altid kan ses på vores hjemmeside: thy-kultur.dk

Bestyrelsens medlemmer har, som I kan se, ikke været under Lock-Down og vi glæder os til igen at få oplevelser sammen med jer i den nærmeste fremtid.


Med venlig hilsen Flemming Krog Rasmussen,
fmd. for Kulturelt Samråd i Thisted kommune.

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer