Så er der nyhedsmail fra Kulturelle Samråd i Danmark

Læs mere om:

  • Kulturkonference 2019
  • Verdensmålene og foreningslivet
  • Den lokale kultur
  • Hedeland, kulturhuse og HOPE
  • Generalforsamling 2019

Kulturelle samråd i Danmark afholdt den 27. til den 29. september den årlige Kulturkonference i Høje Taastrup, hvor det lokale kulturelle samråd var vært sammen med landsforeningen

At lede en sag

Programmet bestod af både oplæg og af præsentationer af det lokale samråds muligheder og aktiviteter.

På konferencens første dag fortalte Laura Auken Larsen, centerchef hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde, om bogen ”At lede en sag”, som hun også er medforfatter til. Bogen er en grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer, og Laura Aukenden kan bruges inden for både det sociale og kulturelle område.

Laura Auken Larsen fortalte bl.a., at foreninger ikke er bundet af lovtekster og vejledninger om, hvordan de skal ledes og fungere, for der findes - til forskel for i mange andre europæiske lande - ingen foreningslov i Danmark. Det er netop den danske foreningsmodels helt store styrke, at medlemmerne kan tilpasse kravene til deres ønsker, forhold og formål. Foreningsdemokratiet er en over 100 år gammel gennemtestet måde at samarbejde om et formål eller en sag på, og vel at mærke en sag, som hverken vedkommer staten eller andre end de involverede.

Derfor er der både nu og i fremtiden brug for foreningerne og brug for viden om, hvordan de frivillige bestyrelser skal lede disse.

Bogen ”At lede en sag” samt power point fra Laura Auken Larsens oplæg er vedhæftet denne Nyhedsmail!

Hent præsentationen her 

Hent grundbogen her

..........

Verdensmålene og foreningslivet

”Der er brug for alle kræfter, også foreningslivets, hvis vi skal lykkes med at løfte verdensmålene”. Det var budskabet i formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, Chris Holst Preuss’ oplæg.

Han mente, at bl.a. samskabelse mellem foreningslivet og kommunerne kan skabe løsninger for at nå verdensmålene, og at det er muligt at bruge verdensmålene til at understøtte et aktivt medborgerskab.

Læs mere om Dansk Ungdoms Fællesråds arbejde med verdensmålene her

..........

Den lokale kultur

Kulturkonferencen stod lørdag i det lokale samråds, Kulturelt Samråd Høje Taastrups tegn, og her blev deltagerne præsenteret for Høje-Taastrups kulturpolitik, fortalt af leder af center for Fritid og Kultur, Anders Christensen. KommunenKulturpolitikken i Høje Taastrup har 3 indsatsområder:

Åbne kulturelle fællesskaber, der omhandler ønsket om at flere forskellige grupper af borgere til at interessere sig og tage del i kulturlivet. Det har - efter politikernes mening – stor betydning at være med i et kulturelt fællesskab, fordi det kan være med til at give livsglæde og livsmod, indsigt og menneskelig udvikling. Samtidig er den enkelte med til at tilføre inspiration og fornyelse til det kulturelle fællesskab og bidrage til at give kulturlivet videre til de næste generationer.

Pop-up kultur betyder kultur, der dukker op og er en her og nu kultur. Det er kultur, der overrasker og muliggør nye måder at mødes på, at udtrykke sig på og at opleve på.

Kultur, der popper op, giver borgerne et særligt rum til at eksperimentere og være kreative i og på mindre formaliseret vis end normalt. Kultur, der popper op, kan være tidsafgrænsede aktiviteter og projekter, hvor lokaler og byrum benyttes midlertidigt.

..........

Børn og unge i kulturlivet

Under denne overskrift ønsker man i Høje Taastrup, at adgang til kultur skal være en reel mulighed, både praktisk og økonomisk, for alle børn og unge, uanset alder, køn, etnicitet og social baggrund. Børn og unges lyst til kulturelle oplevelser skal samtidig stimuleres og inspireres. Man mener, at forældre og familie har afgørende betydning for børn og unges kulturelle dannelse og deres tilgang til kulturelle oplevelser. Ligeså har også de professionelle og frivillige kræfter, da de sætter rammerne for børn og unges kulturelle udfoldelse i al den tid, de tilbringer udenfor hjemmet, i enten skole, klub eller fritidstilbud.

Læs mere om Høje Taastrups Kulturpolitik her

..........

Hedeland, kulturhuse og HOP

Efter oplægget deltes deltagerne op i 3 workshops for - ud fra de 3 overskrifter - at diskutere de kulturelle samråds aktuelle og fremtidige plads i kulturpolitikken rundt om i kommunerne.

Lørdagens frokost blev indtaget på byens rådhus, og eftermiddagen stod atter i det lokale samråds tegn med en tur til Hedeland, et stort rekreativt område, der bl.a. er hjemsted for mange lokale klubber og foreninger, men som også er kendt for operaforestillinger i Amfiteatret.

Eftermiddagen sluttede i Medborgerhuset, hvor Peter Mark Lundberg, bibliotekschef og leder af kulturhusene i Høje-Taastrup Kommune, fortalte om kommunens kulturhusstrategi, og hvor Andreas Vetö, der er initiativtager til projektet HOPE gjorde rede for principperne i pædagogikken bag orkestret. HOPE. HOPE er et orkester, der består af udsatte børn, og det demonstrerede efterfølgende, hvad man kan præstere på et musikinstrument på meget kort tids undervisning.

..........

Politisk debat

Søndag formiddag skulle der bl.a. have været en debat mellem Merete Scheelsbeck (K) og Jacob Mark (SF), der begge før valget i juni havde været medlemmer af Folketingets Kulturudvalg. Desværre måtte Jacob Mark, der efter valget havde fået andre ordførerskaber, melde afbud, men Merete Scheelsbeck stillede op til en god debat med konferencedeltagerne. Efterfølgende underhold det lokale kor ”LineUp” med swingmusik og evergreens.

..........

Generalforsamling 2019

Som sædvanligt lå landsforeningens årlige generalforsamling umiddelbart i forlængelse af Kulturkonferencen, og her var der genvalg til bestyrelsen, så den også i 2019 – 2020 ser således ud.

Set fra venstre: Lene Kaltwasser Henriksen, Fanø (suppleant), Hans Rostholm, Herning, Preben Frederiksen, Frederikssund, Gunhild Olesen Møller, Mors, Mogens Gammel Pedersen, Køge, Christella Lerke, Halsnæs (suppleant), Jacob Løve, Gladsaxe, Inger Bork-Larsen, Haderslev, og Erik Vigsø, Aarhus.
Bestyrelsen konstituerer sig den 19. november.

Referat fra Generalforsamling