Invitation til planlægning af kulturuge 22 i 2020

Kulturelt samråds medlemsforeninger inviteres til at medvirke til planlægningen af næste års kulturuge.

Mødet foregår i ”Pejsestuen” ved Kulturrummets administrationsbygning på Tingstrupvej.

onsdag d. 20. nov. kl.16.30

Du kan få indflydelse på kulturugens program og indhold ved at deltage i styregruppens arbejde.

Giv en tilmelding til enten Kulturelt Samråds formand, Anette Bjørndal på mail: ab@thisted.dk eller til

evas@thisted.dk