Årets mavesugende begivenhed er tilbage igen

Kulturelt Samråd i Thisted Kommune afholder repræsentantskabsmøde på Doverodde Købmandsgård

Årets store begivenhed er tilbage igen. Kulturelt Samråd afholder repræsentantskabsmøde 29. marts, 2017,  klokken 19:30 på Doverodde Købmandsgård.

Lige før vi holder repræsentantskabsmøde har Kulturelt Samråd valgt at holde en bogpræsentation af ikke mindre end 7 bøger, udgivet i eller om Thy, på den ene eller anden måde.

Vil du med til dette arrangement, så kig lige her.

Repræsentantskabmødet følger de retningslinjer, der fremgår af vedtægterne:

1)      Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2)      Formandens beretning.
3)      Fremlæggelse af handlingsplanen for det kommende år til godkendelse.
4)      Kasserer forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5)      Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
6)      Behandling af indkomne forslag.
7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8)      Valg af suppleant til bestyrelsen.
9)      Valg af 2 revisorer.
10)    Valg af revisorsuppleant
11)    Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

En mere nøjagtig dagsorden vil blive uploaded her på siden, når den foreligger!

Læs mere om Doverodde Købmandsgaard her

Læs mere om Nordvest Safari, der kører købmandsgaarden her