Opfølgning af tilrettede retningslinjer

Dette er fra en nyhedsmail fra hovedorganisationen Kulturelle Samråd i Danmark

Som opfølgning på de udsendte retningslinjer fra den 27. oktober fremsendes hermed de endeligt tilrettede retningslinjer, som Kulturministeriet har udsendt efter møde i Sektorpartnerskabsgruppen, hvor Kulturelle Samråd i Danmark har en plads. 

Der har i sektorpartnerskabsgruppen været en del forvirring omkring aktiviteter med siddende publikum, hvor teksten lyder som følger:  

”Derudover må der være op til 500 personer til stede i alt, hvis man i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene eller lignende. For at være dækket af denne undtagelse er det derfor et krav, at der er opstillet en scene eller lignende, som man har retning mod, mens man sidder ned på en fast plads. Derudover er det et krav, at man i al væsentlighed er siddende under hele arrangementet og kun rejser sig for fx at gå på toilettet. Derved skal eventuel forplejning mv. indtages på de faste pladser.”
Ministeriet er blevet spurgt om , hvad ”eller lignende” betyder, og svaret er, at det er en ”en scene, en bane (?), et biograflærred eller lignende”. Men den formulering skaber nok stadig forvirring.

Fra vores side gættes der på, at der også kan være tale om et dirigentpodium foran et orkestre eller kor, en talerstol (foran en foredragsholder) eller en tavle.

Læs de tilrettede retningslinjer her:

Retningslinjer for kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum

Retningslinjer for kulturinstitutioner hvor publikum bevæger sig rundt

Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv

Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter 

Kilde: Kulturministeriets sektorpartnerskab

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer