Stormøde i Foreningen Norden

Tirsdag den 12.06. kl. 19.00 i kantinen på VUC – Thy-Mors.

 

Foreningen er vært ved en kop kaffe og brød.

På dette møde vil du blive orienteret om en række forskellige aktiviteter, som skal løbe af stabelen i forbindelse med foreningen nordens 100 års jubilæum.

 Vi har fra bestyrelsens side haft kontakt med en lang række af foreninger, som vil bidrage i løbet af året 2019.
 
Landsforeningen har ligeledes et jubilæumsprogram, som rummer mange gode oplevelser.
 
Vi vil gerne bede dig tilmelde mødet ved at besvare denne mail med navn, forening og antal deltager(e) til mødet – senest fredag den 8.06.
 
Med venlig hilsen Flemming Krog, aktivitetsansvarlig og medlem af bestyrelsen i Foreningen norden Thisted.
 
Citat fra foreningen norden jubilæumsudvalg:
Foreningen NORDEN
bliver 100 år i 2019. Foreningen NORDEN blev startet i Danmark, Sverige og Norge 5 måneder
efter afslutningen af 1. verdenskrig, som en fredsbevægelse. Foreningerne NORDEN blev to gange 
indstillet til Nobels Fredspris, for foreningernes arbejde for at skabe internationale relationer, der
kunne modvirke krig og ufred.

Vi foreslår, at vi med udgangspunkt i jubilæet markerer os, som en
forening, der har rødder i fortiden, men også bud på nutiden og fremtiden. Et udvalg, der suppleret
med gode folk udefra, kan igangsætte en idepolitisk og fremadrettet debat, hvor vi ønsker at
inddrage alle foreningens led. Enkeltmedlemmer, lokalafdelinger og kredse skal være med til at
give deres bud på fremtiden. Så vil vi samle alle de gode ideer, og på 100-året fremlægge et
omfattende og visionært program om fremtidens nordiske arbejde.

Grundforudsætningen er allerede 
klar: det skal fortsat bygge på folkelighed. Et samarbejde, der er rodfæstet. Et samarbejde med bred
folkelig appel. Men ud fra den forudsætning, kan alt komme i spil. Vi skal markere 100-års jubilæet 
kulturelt og idepolitisk. Vi skal have en fest og invitere gode venner af foreningen med til festen.

Vi
 skal vise, at NORDEN er for alle. Kendte og ukendte, unge og gamle.På dette møde vil du blive orienteret om en række forskellige aktiviteter, som skal løbe af stabelen i forbindelse med foreningen nordens 100 års jubilæum.