Temamøde 2020 - Kulturelle samråds udfordringer

Onsdag den 1. april 2020 kl. 10.00 - 16.30 i Mødecenter Odense, Skibhus 17:48,  Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Kulturelle Samråd i Danmark inviterer hermed til årets Temamøde med temaet ”Kulturelle Samråds udfordringer”.

Kom om hør om kommunernes samarbejde med samrådene og om en nystartet undersøgelse, hvor samrådenes samarbejde og demokratiske spillerum bliver analyseret.

Og kom og hør om andres samråd erfaringer med medlemspleje, med samarbejdet med kommunen og med at have udadvendte aktiviteter og være en del af det omgivende samfund.

HUSK at jeres medlemsforeninger også er velkomne!

Se det programmet og meld jer til på tilmeldingsblanketten!

Program

10.00 Morgenbuffet

10.40 Velkomst
Ved Hans Rostholm, formand for Kulturelle Samråd i Danmark

10.45 Civilsamfundet og kommunen
Hans Stavnsager vil komme med gode og mindre gode eksempler på samarbejde mellem civil- samfund og kommuner.
En stor del af landets foreninger har et samarbejde med kommunen. Men er samarbejdet altid af god kvalitet?
ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation og borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune

11.30 Lokalesamråd, hvad kan de?
Forholdet mellem foreninger og kommune kan karakteriseres som et gensidigt afhængighedsfor- hold. På den ene side har kommunerne brug for foreningerne til at sikre meningsfulde aktiviteter for kommunens borgere inden for demokratisk organiserede rammer. På den anden side har foreningerne brug for kommunen til at sikre gode rammebetingelser for foreningernes aktivite- ter. Men der er meget lidt viden om, hvilken rolle de spiller for brugerinddragelsen og interesse- varetagelsen på området, og hvilken indflydelse de har på den lokalpolitiske agenda.
ved
Malene Thøgersen, senioranalytiker, ph.d., VIFO, Videncenter for Folkeoplysning.

12.15 Frokostbuffet

13.15 Markedspladsen
5 lokale historier

Åben skole
ved Astrid Tyroll og Mogens Gammel Pedersen, Kulturelt Samråd Køge

Nytårskur for medlemmer
ved Flemming Krog, Kulturelt Samråd Thisted

Kulturmarked
ved et medlem af Kulturelt Samråd Skive

Campingvogn med møde- og sanserum
ved Eva Mørup Mikkelsen, kulturmedarbejder, Skive Kommune

Samarbejde med lokalcentre og plejehjem
ved Martin Søballe, Samrådet for amatørkultur i Aarhus Kommune

14.15 Samrådenes medlemspleje og samarbejde – hvordan?
Introduktion til 3 workshops
Ved Bente von Schindel, sekretariatsleder i Kulturelle Samråd i Danmark

Workshop 1
Medlemspleje –
hvordan?
I workshoppen udveksles erfaringer og diskuteres, hvad man lokalt gør og kan gøre for sine medlemmer

Workshop 2
Samarbejdet med kommunen –
hvordan?
I workshoppen udveksles erfaringer og diskuteres, hvad man samarbejder med kommunen om og på hvilken måde.

Workshop 3
En del af det omgivende samfund –
hvordan?
I workshoppen udveksles erfaringer og diskuteres om samrådene skal tage del i aktiviteter, der berører andre dele af samfundet (fx Åben skole, ældrekultur m.v.), og hvordan dette kan ske.

15.15 Kaffe/te og kagebuffet

16.00 Plenum
Referat fra de tre workshops med efterfølgende diskussion.

16.30 Tak for i dag!

Praktiske oplysninger

Målgruppe
Kulturelle samråd og deres medlemsforeninger, kulturpolitikere og kommunale forvaltninger.

Betaling
Deltagelse koster 675 kr. pr. person for medlemmer af Kulturelle Samråd i Danmark, 975 kr. pr. person for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer morgenbuffet, frokostbuffet inkl. 1 øl/vand samt eftermiddagskaffe med kagebuffet.

Tid og sted
Konferencen finder sted onsdag den 1. april 2020 i Mødecenter Odense (Skibhus 17:48), Buchwaldsgade 48, 5000 Odense. Der er parkeringsmulighed omkring Mødecentret.

Tilmelding
Tilmelding sker efter først-til-mølleprincippet ved fremsendelse af tilmeldingsblanketten eller ved fremsendelse af mail til kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk med angivelse af de nævnte informationer. Tilmeldingsfrist er fredag den 13. marts 2020. Der udsendes bekræftelse opkrævning og deltagerliste inden mødet.

Yderligere oplysninger
Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D, 3., 1463 København K, tlf.: 53 63 13 26, kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk, www.kulturellesamraad.dk

Ret til ændringer forbeholdes!

På gensyn til en inspirerende dag!

Kulturelle Samråd i Danmark
Farvergade 27d,3.
1463 København K
tlf. 53631326

kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk

www.kulturellesamraad.dk

Tilmeldingsskema

Hent tilmeldingsskemaet - klik her

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer