Kulturelle Samråd i Danmark indbyder til Temamøde 2017

”Kunst for kunstens egen skyld” er et udsagn, vi i Kulturelle Samråd i Danmark tager alvorligt. Udsagnet markerer, at kunst ikke skal tjene et særligt formål, det være sig politisk, socialt, religiøst osv. Ikke desto mindre er kunst og kultur gennem årene blevet kædet sammen med områder som sundhed, folkeskole, integration, udkant og meget andet, og det gør vi også i Kulturelle Samråd i Danmark ud fra den betragtning, at kunst og kultur har potentialer og kan være medvirkende til at styrke det enkelte menneskes identitet og forbedre dets evne til at opfatte fortid, nutid og fremtid. Kunstoplevelser er således med til at fjerne sygdom og afmagt og give det enkelte menneske og samfundet som helhed en bedre trivsel.

Årets temamøde er en præsentation af de områder, som vi i landsforeningen arbejder med - både nationalt og på nordisk og europæisk plan. På mødet kan man lytte til forsker Anita Jensen fra Videnscenter for Kultur og Sundhedsfremme ved Aalborg Universitet. Hun vil give et indblik i og eksempler på kultur som sundhedsfremmende faktor.

Susanne Docherty, der er centerchef for Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Helsingør Kommune, vil fortælle om, hvordan og hvorfor Helsingør Kommune brander byen på kunst og kultur.

Kan man gøre en død og affolket by levende igen ved hjælp af kunst og kultur? Det vil Torben Stjernholm, der er bestyrelsesformand for Nordøstfalsters Fremtidsforening, og som kender problematikken indefra, gøre rede for.

Og endelig vil Kulturelle Samråd i Danmarks sekretariatsleder, Bente von Schindel, fortælle om, hvorfor og hvordan landsforeningen arbejde med nationale, nordiske og europæiske projekter, hvor kunsten og kulturen spiller en vigtig rolle for øget bosættelse i tyndt befolkede områder samt for læring, integration, samarbejde med folkeskolerne og sundhed.

Lørdag den 4. marts 2017 kl. 10.00
Mødecenter Odense,
Skibhus 17:48
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

Se hele programmet her