Thisted Kommune omorganiserer på kultur- og fritidsområdet

Kulturelt Samråd er blevet orienteret om, at Thisted Kommune har valgt at omorganisere på kultur- og fritidområdet.
Vi ved nu at det er endeligt, at den hidtidige kultur- og fritidschef Karen Louise Erichsen ikke kommer tilbage efter sin orlov.

Thisted Kommune ved direktør Lars Sloth orienterer derfor om følgende ændringer pr. 1. januar, 2020, der vedtaget som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 11. december 2019:

  • Stillingen som Kultur- og fritidschef er nedlagt, og kulturområdet vil fremover organisatorisk høre under Martin Kondrup Knudsen. 
  • Martin er – udover kulturområdet – også chef for Dagtilbud og PPR.  
  • Afdelingen benævnes som Dagtilbud, Kultur og PPR.
  • Kulturområdets fælles funktioner placeres fremadrettet under KulturRummet.
  • Det samlede Kulturområde ledes af én sektionsleder under afdelingschefen.

Klik på diagrammet og download det som pdf. 

 

 

 

Design Thisted Kommune