Thy – Mors Flygelforening I Thy og på Mors udbydes op til 100 klassiske koncerter årligt.

De klassiske koncertarrangører er små, heraf mange foreninger. Hver for sig kan de ikke finansiere et flygel, af den standard som det forventes, står til rådighed til klassiske koncerter. Men et fælles flygel giver mening, alle får adgang til at låne et professionelt instrument, hvor omkostninger til transport og vedligehold deles. Dernæst vil et fællesskab omkring et flygel bidrage til, at netværket mellem arrangørerne styrkes.

Der var et behov for et koncertflygel, og i 2014 lykkedes det flygelforeningen at finansiere et Steinway B-Flygel. Foreningen sendte et ekspertteam til Hamburg bestående af pianist Daniel Blumenthal fra Belgien, kendt fra Thy Masterclass og pianist Audrey Hyland fra London, som i mange år har undervist på North Sea Vocal Academy samt pianotekniker John Ross fra London, for at sikre at vi fik det bedste Steinway flygel fabrikken kunne levere.

Flyglet blev indviet i januar 2015 i Thisted Musikteater. Området havde nu fået et flygel af international professionel standard til brug for koncerter, og en drøm som gik mange år tilbage blev opfyldt.

Grundlæggerne af flygelforeningen er

North Sea Vocal Academy, Thisted Musikteater, Thy Masterclass/Kammermusikfestival, Thisted Kirke, Thisted Musikforening samt Vestervig Kirke.

Formål med Thy – Mors Flygelforening

Foreningen er almennyttig og foreningens formål er - på ikke-kommerciel basis - at eje og udleje klassiske musikinstrumenter. Musikinstrumenterne står til rådighed for klassiske musikarrangører i Thisted og Morsø kommuner. Transportudgifterne skal betales fuldt ud af ikke medlemmer.

Hvordan låner man flyglet?

Hvis man ønsker at leje flyglet, skal man kontakte Hans Henrik Gramstrup Larsen, Vestervig kirke: hhgl@mail.dk – tlf. 2660 8660, som oplyser om mulighederne og vilkårene. Det er en fordel at være medlem af Thy – Mors Flygelforening.

Det koster kr. 500,- om året. Når man er medlem af foreningen, kan man leje flyglet til pris af kr. 3000,- pr. koncert, uanset hvor flyglet anvendes i området.

Hvis man ikke er medlem af foreningen koster det kr. 6000,- pr. koncert plus et tillæg til transport. Foreningens mål er med tiden, at sænke lejen for medlemmer, når økonomien tillader det.

Samarbejde og koordination

Et fælles flygel vil kræve koordination af koncerter, og skabe et naturligt behov for at koordinere koncertprogrammer.

Udover at styrke samarbejde generelt mellem aktørerne, vil det blive til stor glæde for publikum, da koordination på sigt sikkert vil medføre fælles markedsføring. Et fælles flygel vil styrke det klassiske koncertliv på egnen til glæde for både for det lokale publikum, gæster og turister.

Fonde og bidragsydere

Flyglet er finansieret af LAG Thy-Mors, Thisted Musikteater, Den A.P. Møllerske Støttefond, Det Obelske Familiefond, Oticon Fonden, Bornerup Fonden, Nordeafonden, Thy Masterclass/kammermusikfestival, Sparekassen Thy, North Sea Vocal Academy, handlende i Thisted og Thy, musikere fra ind- og udland samt en lang række private sponsorer.

Læs mere