Tilskud til foreninger

Kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreninger, der har folkeoplysende aktiviteter som formål, fx: idræt, spejder, politik eller lignende – desuden ydes der tilskud til aftenskoler og kulturaktører.

Kommunalbestyrelsen har besluttet en tilskudsmodel for foreningerne, som indeholder tre forskellige former for tilskud:

  1. Der ydes et aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.
  2. Lokaletilskud til udgifter v. leje af lokaler (fx idrætshaller eller klublokaler).
  3. Lokaletilskud til udgifter v. egne lokaler (fx egne klubhuse eller klublokaler).

Der ydes tilskud til aftenskolernes udgifter, bl.a. lokaler og lærer- og lederløn.

Desuden kan foreninger og aftenskoler søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til udviklingsprojekter på fritidsområdet.

Læs mere om tilskudsmuligheder i Håndbogen for Foreninger og Håndbog for Aftenskoler, og find relevante skemaer og blanketter i værktøjskassen på Thistedfritid.dk

Du kan læse meget mere om dette tilbud på Thisted Kommunes hjemmeside, som du finder her: https://www.thisted.dk/KulturFritid/Vaerktoej/Tilskud%20og%20skemaer/Tilskud.aspx

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer