Bestyrelsen har på sit sidste møde i 2021 efter ansøgning uddelt kulturpuljemidler til Nordvestjysk pigekor på 5.000 kr for afholdelse af en gratis julekoncert, Kunstforeningen Det Ny kastet 6.500 kr for udstillingen Multhy Mini og Den gamle grammofon 10.000 kr.
Vi har desuden netop modtaget besked fra Thisted kommune om en ny bevilling i 2022 på 67.000 kr til kulturpuljemidler. Derfor opfordres alle til at søge tilskud. Se mere om vilkårene  på www.thy-kultur.dk

Ligeledes blev der efter ansøgning uddelt coronamidler på 15.000 kr til Hillerslev-Kåstrup foredragsforening for et samarbejde mellem flere aktører, som løber af stabelen i maj 2022.

Thy til Kultur i maj måned holder møde i Plantagehuset den 27.01. kl. 16.30 hvor alle aktører på kulturområdet kan melde sig og byde ind med idéer samt invitere til samarbejder. Tilmelding bedes afsendt på mail til: kulturthisted@gmail.com – anfør foreningsnavn og antal deltagere.

Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer