Nyt om "Thy til Kultur" samt mulighed for tilskud m.m.

Kære foreningsmedlem.

Nedenstående dokumenter indeholder vigtigt nyt fra Kulturelt Samråd og bedes straks gennemgået af modtageren.
Vi er i fuld gang med planlægningen af Thy til Kultur i maj måned, og for at give jer mulighed for at deltage, bedes de vedhæftede bilag derfor læst af rette vedkommende. 
Kalenderen for maj er foreløbig, og rummer kun hvad der pt. er meldt ind af arrangementer.

 

Dokumenter til download og gennemlæsning:

 

Aller sidste nyt er en ekstraordinær pulje til afvikling af enkeltstående kulturelle arrangementer i maj måned.
Kulturelt Samråd har fået bevilget en pulje på 40.000 kr. af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget i Thisted kommune, som udelukkende er til tænkt ”Thy til Kultur i Maj”.
For at få så mange som muligt til at bidrage, er der et loft over tilskuddet på 5.000 kr. eller en underskudsgaranti på tilsvarende beløb.
Se mere herom fra den 15.02. på vor hjemmeside: www.thy-kultur.dk

For at aktiviteten kan komme med i det fælles program-katalog skal ansøgningen om tilskud være fremme hos Kulturelt Samråd senest den 1. marts.
Ansøgninger om tilskud fra puljen modtages dog indtil 1/4, og aktiviteten skal lægges på af arrangøren.


Mvh. Flemming Krog, fmd.
Arrangementer fra Thy 360
Alle arrangementer