Kontingentet er på 400,- kr. pr. år for medlemsforeninger.

CVR nummer: 30458974

Bankreg 9090 - kontonummer 0001305611