Medlemmer af Kulturelt Samråd i Thisted Kommune

Medlemsliste 2016 - 63 medlemmer

 1. Nordvestjysk pigekor, c/o Allan Ekström, Teglbakken 6, 7700 Thisted.
 2. Thy Sangskole Lille Torv 1 A, 1. th. 7700 Thisted.
 3. Thisted Friskole, Steensagervej 19, 7700 Thisted.
 4. Thisted Ungdomsskole, Skolegade 8 B, 7700 Thisted.
 5. Sjørringvold Efterskole, Vorupørvej 60, Sjørring, 7700 Thisted.
 6. EUC NORDVEST, Kronborgvej 119, 7700 Thisted.
 7. Thy Højskole, (c/o Thy-Mors HF og VUC) Munkevej 9, 7700 Thisted.
 8. Thisted Teaterkreds, Solhøjvej 8, 7700 Thisted.
 9. Doverodde Købmandsgårds Venner, c/o Eva Lund, Brendgårdsvej 4, Ydby, 7760 Hurup Thy.
 10. Thisted Gymnasium og HF, Ringvej 32, 7700 Thisted.
 11. Surfklubben NASA, c/o Preben Toft Holler, Ørhagevej 169, Klitmøller, 7700 Thisted.
 12. Skulpturhavens Venner, c/o Kirsten Barlit, Hvidbjerggårdsvej 5, Svankjær, 7755 Bedsted Thy.
 13. Kunstforeningen DET NY KASTET, c/o Birger Hansen, Tingstrupvej 29, 7700 Thisted.
 14. URT – UngdomsRådet i Thy, Plantagevej 18, 7700 Thisted.
 15. Vestervig Kammerkor, c/o Birte Aarup, Ettrupvej 3, 7760 Hurup
 16. Kirsten Kjærs Museum, Langagervej 64, 7741 Frøstrup.
 17. Rytmisk Kor, c/o Marianne Pedersen, Skolevænget 36, Tingstrup, 7770 Thisted.
 18. Bjerget Efterskole, Kærvej 9, Bjerget, 7741 Frøstrup.
 19. BOOA – Bedsted Og Omegns Aktivitetshus c/o Hans Jørgen Pedersen, Vestervigvej 134, 7755 Bedsted Thy.
 20. Snedsted Garden, c/o Poul Henning Poulsen, Vandhøjvej 27, 7752 Snedsted.
 21. Thisted Musikteater, c/o Chris Poulsen, J.P. Jacobsens Gade 24, 7700 Thisted.
 22. Museets venner, Jernbanegade 4, 7700 Thisted.
 23. Museum Thy, Jernbanegade 4, 7700 Thisted.
 24. J.P. Jacobsen Selskabet, c/o Svend Sørensen, Jernbanegade 4, 7700 Thisted.
 25. Foreningen NORDEN, c/o Nora Hornstrup, Bredhøjvej 4, Todbøl, 7752 Snedsted.
 26. Folkeuniversitetet, c/o Jens Eg, Enghavevej 17, 7700 Thisted.
 27. Hanstholm Fyrs Støtteforening, c/o Børge Hundal Kristensen Elmevænget 54 7730 Hanstholm.
 28. Nordvest Safari Thy-Mors, Fjordstræde 1, Doverodde, 7760 Hurup Thy.
 29. Filmklubben Thy, c/o Gunner Roed, Klosterengen 46, 7700 Thisted.
 30. Thy Masterclass, c/o Aase Odfelt, Todbølvej 16, 7752 Snedsted.
 31. Kulturforeningen ROSVANG, c/o Knud Hove, Vandetvej 8, Thorsted, 7700 Thisted.
 32. Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 13, 7700 Thisted.
 33. Nordvestkoret c/o Finn Egholm Hansen, Rønnebærvænget 5, 7700 Thisted.
 34. Jazz i Thy, c/o Søren Telling, Gl. Feggesundvej 51, 7742 Vesløs.
 35. Morskabsteateret, c/o Inger Madsen Hulgaard, Rosvangvej 42, Jannerup, 7700 Thisted.
 36. Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred, c/o Jørgen Kjærgaard, Lyngbyvej 36, 7755 Bedsted Thy.
 37. TFO – Thisted Frie Oplysningsforbund, c/o Inge Johanne Jensen, Sigvej 5, Nørre Vorupør, 7700 Thisted.
 38. Thisted Musikforening, c/o Steen Jensen, Diget 9, 7700 Thisted.
 39. Thisted Kirke (Kirkecentret), c/o Jesper Hofmann, Vestergade 10, 7700 Thisted.
 40. Sydthy Kunstforening, c/o Poul Brandt, Nabevej 4, Sønderhå, 7700 Snedsted.
 41. GOK, Strandvejen 28, Kæret, 7741 Frøstrup.
 42. Sydthy Teater- og Musikselskab, c/o Niels Windfeld Lund, A.C. Hoppes Vej 11, Barslev, 7790 Thyholm.
 43. Fyrspillene i Sydthy, c/o Heidi Madsen, Viborggårdsvej 12, 7760 Hurup Thy.
 44. Thy Folkemusik, c/o Gustav Sieg Sørensen, Tårnvej 56, Hørdum, 7752 Snedsted.
 45. LOF Thy-Mors, c/o Leo Jensen, Svanevej 14, 7760 Hurup Thy.
 46. AOF-Thisted, Boulevarden 34, 9000 Aalborg.
 47. DATS – Nordvestjysk Kreds, c/o Jacob Jessen, Lønnerupvej 9, Lønnerup, 7700 Thisted.
 48. Egnshistorisk Forening i Sydthy, c/o Rita S. Christensen, Gyvelvænget 2, 7755 Bedsted Thy.
 49. Kirkecentrets Højskoledage, c/o Kaj Kristensen, Mågevej 19, 7700 Thisted.
 50. Klitmøller Gospelkor, c/o Else Maria Vangsgaard, Ørhagevej 82, Klitmøller, 7700 Thisted.
 51. Kulturekspressen i Sydthy, Grete Johansen Rylevej 5, Agger 7770 Vestervig
 52. Musisk Forening Frøstrup, c/o Frøstrup gamle Kro, Storkereden 1, 7741 Frøstrup.
 53. Teutonernes Rejse, c/o Anne Torp, Eronsvej 14, Stenbjerg, 7752 Snedsted.
 54. Thisted Musikskole, Skolegade 6, 7700 Thisted. Vestervig Kirkemusikskole, Skinbjerg Høje 1, 7770 Vestervig.
 55. Pædagoguddannelsen i Thisted, Lerpyttervej 43, 7700 Thisted.
 56. Thy Produktionsskole, Gl. Sjørringvej 34 A, Sjørring, 7700 Thisted.
 57. Hanstholm Friskole, Helshagevej 1, 7730 Hanstholm.
 58. Thorsted Friskole, Thorstedvej 152, 7700 Thisted.
 59. Sønderhå-Hørsted Friskole, Legindvej 84, 7752 Snedsted.
 60. Boddum-Ydby Friskole, Ydbyvej 193, Ydby, 7760 Hurup Thy.
 61. Skyum Idrætsefterskole, Tøttrupvej 15, Skyum, 7752 Snedsted.
 62. Campus 10, Kronborgvej 113 A, 7700 Thisted.
 63. Landsbygruppen Thy Ole Steen Larsen Landevejen 39, Heltborg 7760 Hurup Thy